Karmik Borç Nedir ve Nasıl Temizlenir? (5 Basit Yol)

İyi ya da kötü, bir kişinin yaptığı her istemli düşünce, söz ve eylem, bir yaşamdan diğerine onlarla birlikte seyahat eder. Ruh manevi bir yolculuğa çıkar ve bu arada hatıralar yaratır. Bu anılar karmik borcu oluşturur.

Karmik borç, insanların önceki hayatlarında yaptıkları hatalar sonucunda taşıdıkları yüktür. Bunu temizlemek için, kişi karmik borcunu neyin oluşturduğunu belirlemeli ve yüksek farkındalık durumlarına ulaşmalarını engelleyen davranışları değiştirerek karmik kalıplara son vermelidir.

Kişi karmik borcunu temizleyene kadar, ruhları enkarnasyon sürecinden geçmeye devam edecektir. Bunun amacı, bilgi ve bilgelik kazanmak, yüksek farkındalık durumlarına ulaşmak ve kişinin daha önce keşfedemediği belirli bir dersi öğrenmektir.Karma ve Karmik Borcu Anlamak

Sanskritçe kelimeden ödünç alınan karma lanet etmek eylem, eylem, performans anlamına gelir, neden ve sonucun değişmez yasasını ifade eder. Basitçe söylemek gerekirse, birey Evrene ne ortaya koyuyorsa (her düşünce, söz ve eylem), aynı şekilde alacaktır.

Bir bireyin eylemleri, varlığının gelecekteki tezahürlerini belirler. Karmik borç, zararlı etkileri olan davranışlardan kaynaklanan negatif enerji birikimidir.

Karmik borç hemen yansıtılmayabilir. Birinin şimdi taşıdığı yük, birkaç yaşam öncesinden kaynaklanmış olabilir. Aynı zamanda farklı biçimler alabilir, ancak özünde aynı enerjiye sahiptir.

Karmik borç, kişinin geçmiş yaşamlarında yaptığı yanlışlar için ceza anlamına gelmez. Bu sadece Evrenin enerjiyi dengeleme yolu. Kalan negatif enerji, ancak karmik borç kabul edildiğinde ve ele alındığında ortadan kaldırılacaktır.

Bireyin yaşamları boyunca yaptığı eylemler, şu anki yaşamlarında şu anda yankılanır. Kişi kusurlarını ve zayıflıklarını değerlendirmeli ve kendilerini ruhsal olarak savunmasız bırakmalıdır. Manevi kırılganlık, dürüst bir öz tefekkür için yol açar.

Karmik Borç Nasıl Temizlenir

Karmik Borcunuzu Belirleyin

  kendini yansıtan adam

Karmik borcu temizlemek için, önce onu neyin oluşturduğunu tanımak ve anlamak gerekir. Açık ve karmaşık görünmese de, kişinin karmik borcunu belirlemek genellikle sürecin en zorlu kısmıdır.

Karmik borç, bir kişinin hayatında iyileştirmeye ihtiyaç duyan kalıplar olarak görülebilir. Bu kalıplar, benlikle veya diğer insanlarla bir ilişki gibi, yaşamın çeşitli yönlerinde sürekli mücadeleler olarak görünebilir.

Karmik kalıpları görmenin en basit yolu, biraz öz-yansıtma yapmaktır. Kendine karşı dürüst olmak ve geçmiş ve şimdiki eylemleri üzerinde düşünmek, birçok sorumuzun yanıtını keşfetmemizi sağlar.

Meditasyon ve diğer kehanet uygulamaları, insanların İçsel veya Yüksek Benlikleriyle konuşarak kendileri ve yaşamları hakkında biraz netlik kazanmalarına izin verir. İnsanlar ayrıca bir arkadaştan tavsiye isteyebilir veya sezgisel bir danışmana veya psişik danışmana danışabilir.

Eylemlerinizden Sorumlu Olun

Kişinin mevcut varlığının bağlantılı olduğunu ve önceki yaşamlarının bir ürünü olduğunu hatırlamak gerekir. Sadece kişinin karmik borcunu tanımlaması, bunun için otomatik olarak sorumlu olduğu anlamına gelmez.

Karmik borcu temizlemek için, bireyin geçmiş yaşamlarında yaptığı hataları tanıması ve bunlardan ders alması ve sorumluluk alması gerekir. Bu yaşamda işleri nasıl farklı şekilde yapacağınızı düşünün.

Negatif İnsanlarla Şiddetli Bağlar

  kadın terk kişi

Bağları koparmak, sınırlar oluşturmak ve benzer negatif enerjilere sahip insanlarla aranıza mesafe koymak demektir. Bu enerjiler, bir kişiyi karmik borcunu temizlemekten alıkoyabilir.

Negatif enerjiler, karmik borcun yaşamlar boyunca aktarılması için itici güçtür. Aynı enerjiye sahip insanlarla çevrili olmak, bireyin karmik borcunu temizlemesini engelleyebilir.

Bağışla ve İyileştir

  el beyaz güvercinler

Negatif enerji kızgınlıktan beslenir. Negatiflik döngüsünden kaçmak için pozitif enerji iletilmelidir.

Affetmek, negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürür ve Evren onu dengeler. Affetmek, incinmenin, ihanete uğramanın veya ihmal edilmenin getirdiği öfkeyi, kırgınlığı, hayal kırıklığını ve kötü niyetleri bırakmaktır.

Affetmek iyileşmeye yol açacak ve bu da kişiye huzur ve özgürlük hissi verecektir. Şifa aynı zamanda kişinin ruhunu beslemek demektir.

Davranışınızı Değiştirin ve Zayıf Yönlerinizi Yenin

Birinin davranışını değiştirmek ve zayıflıklarını yenmek, muazzam miktarda irade ve manevi güç gerektirir. Nihai hedef, döngünün devam etmesine izin veren olumsuz özelliklerin üstesinden gelmektir.

İnsanlar geçmişteki yıkıcı davranışlarının onları bağlamasına izin vermemelidir. Kaderinizin sürücüsü sizsiniz. Mevcut uygulamanızın herhangi bir dezavantajı olup olmadığını belirleyin ve artık fayda sağlamazlarsa bunları değiştirin.

Kendine inanmak çok önemli. Daha iyisi için yavaş ama emin adımlarla değiştirin. Birinin zayıf yönlerini güçlü yönlere dönüştürün.

Birinin karmik borcunu temizlemenin en az değer biçilen yollarından biri, prensipli bir hayat yaşamaktır. Ne ekersen onu biçersin; bu nedenle iyilik yapın, size geri dönecektir.

Karmik Borcunuzu Belirlemenin Yolları

Karmik Borç ve Numeroloji

  zar numaraları

Numerolojide, birinin karmik borcunu belirlemenin başka bir yolu, doğum tarihlerine göre karma sayılarını belirlemektir. Yunan filozof Pisagor, her sayının bir kişinin önceki yaşamlarıyla ilgili olabilecek ipuçlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olan enerjiyi titreştirdiğine inanıyordu.

Karma Numaranızı Nasıl Belirlersiniz?

Karma numaranızı belirlemenin en kolay yolu, doğum gününüzden bir tane çıkarmak ve ardından sonuç 11 veya 22'den farklı bir iki basamaklı sayıysa fadik toplama ile sayıyı tek haneye indirmektir.

Örneğin, İngiliz aktris Emily Blunt 23 Şubat 1983'te doğdu; böylece karma sayısı şu şekilde hesaplanacaktır:

Karma sayısı = (doğum günü – 1) = (23 – 1) = 22

Aktör Chris Evans 13 Haziran 1981'de doğdu; dolayısıyla karma sayısı şu şekilde hesaplanacaktır:

Karma sayısı = (doğum günü – 1) = (13 – 1) = 12

Sonuç, 11 veya 22'den farklı iki basamaklı bir sayı olduğundan, fadik toplama ile sayıyı tek bir haneye indirin:

Karma sayısı = (1 + 2) = 3

Karma sayı değerleri ve anlamları aşağıda listelenmiştir:

0 – Temiz bir sayfa ile başlama fırsatı

1 - bağımsızlık ihtiyacı

iki - Sezgiyi kullanmayı öğrenin

3 - Aşırı uçarı ve yüzeysel olma eğiliminin üstesinden gelin

4 - Geçmiş yaşamlardan gelen tembelliğin üstesinden gelin; daha çok çalışman gerek

5 - Kişisel zevklere diren

6 – İlişkilerde bağlılık korkusunun üstesinden gelin

7 – İnanç ve maneviyat geliştirin

8 – Parayı kötüye kullanmamayı öğrenin

9 – Başkalarına yardım etmeyi öğrenin

on bir - Hayatın fırsatlarını kavramayı öğrenin

22 – Sorumluluğu kabul etmek

Karmik Borç ve Akaşik Kayıtlar

  akaşik kayıtlar

Karmik borcu belirlemenin bir başka yolu da kişinin Akaşik kayıtlarını keşfetmektir. Akaşik kayıt, bir kişinin geçmiş yaşamlarının tarihidir. Yalnızca geçmiş yaşamlarıyla ilgili ayrıntıları ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut durumlar ve gelecekteki olasılıklar hakkında da bilgi sunar.

Kişinin Akaşik kayıtlarını aramak için kötü niyetten arınmış olması gerekir. Kayıtlara yalnızca karmik borçlarını temizlemek gibi saf niyetleri olan ve meditatif bir duruma girmeyi kabul etme ruhunu benimseyen kişiler erişebilir.

Akaşik kayıtlarınızı kendi başınıza anlamak zor olabilir. Akaşik kayıtları yorumlama konusunda daha iyi eğitim almış, eğitimli bir psişik veya sezgisel danışmanın danışmanına başvurmanız tavsiye edilir.

Son düşünceler

Kişinin karmik borcunu belirlemek genellikle sürecin en zorlu kısmıdır. Bu web sitesindeki profesyonel medyumlar, karmik borcu daha iyi anlamanız ve karmik fırsatları belirlemeniz için kendinizi keşfetme yolculuğunuzda size yardımcı olabilir.

Evren tamamen dengeli enerjilerle ilgilidir. Karmik borcu temizlemek, tamamen ruhsal ve yaşam derslerini öğrenmekle ilgilidir. Kişinin karmik borcunu anlamak, ruhsal aydınlanma kazanmaya yardımcı olacaktır.