1 Kart Tarot Dağılımı – Tek Kartlı Tarot Çekilişi Nasıl Yapılır Rehberi

İnsanlar, yaşamdaki amaçlarını aramak için içsel bir dürtüye sahiptir. Tarot okuması, insanların netlik kazanmasına ve hayata yeni bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olabilir. Tek kartlı bir tarot okuması, kısa ama ikna edici içgörüler isteyenler için mükemmeldir.

Tek kartlı bir tarot okuması, bir kişinin mevcut durumu hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmasına, çevrelerinin daha fazla farkında olmasına ve sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olabilecek basit bir kehanet uygulamasıdır. Bu tek kartlı tarot, hayatın herhangi bir yönü ile ilgili herhangi bir soruya doğrudan cevaplar sağlar.

Tarot, insanların sezgileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir araçtır. Tarot okuması genel olarak insanların öz farkındalıklarını artırmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine, sezgilerini geliştirmelerine ve ruhsal yollarını bulmalarına yardımcı olur.Tek Kartlı Tarot Çekilişi Açıklaması

 tek kart tarot

Tek kart tarot okuması, genellikle insanların günlük olarak kullandığı okuma türüdür. Ayrıca haftanın belirli bir gününde veya doğum günü gibi özel günlerde de kullanılabilir. Hayat, aşk, zenginlik, kariyer, sağlık veya ilişkilerle ilgili sorulara doğrudan yanıt almanın harika bir yoludur.

Tek kart tarot çekilişi kullanmanın artıları ve eksileri vardır. Tek kartlı okumaların avantajı, özünde, arayan kişiye güçlü, doğrudan doğruya cevaplar sağlamasıdır. Kart, arayan kişiye duyması gerekenleri söyleyecek ve mesaj açık ve net olacaktır.

Tek kartlı bir tarot çekilişinin tek dezavantajı, başka hiçbir kartın daha fazla bilgi vererek onu destekleyemeyeceği göz önüne alındığında, cevabın dengesiz olabileceğidir.

Tek kartlı tarot okumaları, karmaşık ve ayrıntılı içgörülere ihtiyaç duyan soruları olan kişiler için değildir, ancak hızlı içgörülere veya derin ama anlaşılır yorumlarla kısa ve öz yanıtlara ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir.

Günlük Okuma

 tarot kartları tutmak

Yukarıda bahsedildiği gibi, günlük okumalar için genellikle tek kartlı bir tarot çekilişi kullanılır. Bu okumada, arayan kişi, gününün teması olacak tek bir kart seçer. Tarotta yeni başlayanların çoğu, kartları ilk kez öğrenirken bu tür okumayı kullanır.

Kısa olması nedeniyle, çekilen tek kart, gün boyunca arayan için unutulmaz olacaktır. Günlük okumanın amacı, arayan kişinin gün boyunca kartın enerjisini yanlarında taşırken farkındalığını artırmaktır.

Arayıcı, bir kart çekmeden önce, daha kartı görmeden sezgisinin devreye girmesine izin vermek gibi bazı basit temel kurallar koymalıdır. Arayan kişi ayrıca kısa bir cevap almak için açık, spesifik ve içten bir soru sormalıdır. Son olarak, arayan kişinin çektiği kart üzerinde meditasyon yapmasına yardımcı olur.

Tarotun mutlak güzelliği, her kartın anlam katmanlarına sahip olmasıdır. Her imgenin ardındaki sembolizm ve hikayenin zenginliği, insanların iç ve dış gerçekliklerini yaratır. Aşağıda, arayıcının kartları yorumlarken dikkate alabileceği bazı yollar bulunmaktadır.

Geleneksel Yorum

 masada tarot kartları

Bir kartın geleneksel yorumu, yaygın olarak kabul edilen anlamı veya yıllar içinde oluşturulmuş anlamlar dizisidir.

Örneğin, Altı Değnek zafer, beğeni ve gururla ilgilidir. Genel olarak, başarıya ulaşmak, kabul görmek ve sağlıklı benlik saygısının tadını çıkarmak anlamına gelir.

Arayıcının Sezgisel Yorumu

Arayıcı, kartın sezgisel yorumuna odaklanabilir. Bu, karta yönelik ilk izlenimlere ve duygulara dayanacaktır.

Bu tür bir yorum, arayıcının kişiliğine ve mevcut zihin durumuna dayalı olarak bir karta verdiği benzersiz yanıttır. Bu, bir anlık bilgi veya zihinsel bir imge olarak gelebilir.

Karttaki Etkinlik

Kart, resimdeki aktiviteye bakılarak da yorumlanabilir. Çizimleri incelemeyi ve karttaki (varsa) figürü ve figürün ne yaptığını anlamlandırmayı içerir.

Değnek Altı, başının etrafında bir zafer çelengi takan ve tezahürat yapan bir kalabalığın arasından ata binerken defne tacıyla süslenmiş bir asa tutan bir adamı tasvir ediyor. Bir okumada bu, arayan kişinin sonunda hak ettiği onur ve ödülü alabileceği anlamına gelir.

Görüntünün Arkasındaki Sembolizm

Karta bakın ve resimde en çok neyin öne çıktığını düşünün. Altı Değnek'te at, gücün ve başarılı bir maceranın sembolü olarak yorumlanabilir.

tezahürat kalabalık halktan övgü temsil eder. Dik duran bir defne tacı ile süslenmiş asa, başarı ve başarıyı vurgular.

Kart Numarası

 tarot kartları mor bez

Dört takımın her birinde birden (as) ile 10 arasında numaralandırılmış kartlar vardır. Aşağıda her kart için bazı anahtar kelimeler bulunmaktadır.

 • As (I) – yeni başlangıçlar
 • II - denge
 • III – gruplar
 • IV – yapı
 • V – çatışma
 • VI – işbirliği
 • VII – yansıma
 • VIII – eylem
 • IX – elde etme
 • X - bir döngünün sonu

Tarot Kartları Nasıl Çalışır?

 güverte renkli tarot kartları

Diğer herhangi bir kehanet aracı gibi, tarot da belirli anlamları olan semboller ve desenlerden oluşur. Tarotun kişinin ruhunun aynası olduğuna inanılır.

Tarot okuma, bir arayıcının bir soru sormasını ve ardından desteyi karıştırıp daha sonra desteyi kesmesini içerir. Okuyucu daha sonra seçilen kartları yayılma adı verilen bir düzende düzenler. Çeşitli amaçlar için farklı spread türleri vardır ve spread'deki her pozisyonun bir anlamı vardır.

Kartları karıştırmaktan, kesmekten ve çizmekten onları bir yayma dizisine yerleştirmeye kadar bir tarot okumasındaki her adımın bir anlamı vardır. Bütün bunlar okumanın genel mesajına katkıda bulunur.

Okuyucu, tüm anlamları, arayanın sorusuna ışık tutacak kısa ve öz bir mesaj haline getirmekten sorumludur.

Tarot güçlü bir kehanet aracıdır. Bu güç, okuyucunun kişisel ile evrenseli birleştirme yeteneğinden gelir.

'Kişisel' kökler, bir kişinin bilinçaltına, derin hafıza düzeyine ve bireylerde bulunan farkındalıkla bağlantı kuran tarot kartlarındaki görüntü ve sembolizmden gelir.

“Evrensel” ise kolektif bir bileşenden doğar. Tarot kartlarındaki görseller insanlık durumunu yansıtmaktadır. Özünde, tarot, insan düşünce ve duygularının temel kalıplarını yansıtan bir arketipler sistemidir.

Standart bir tarot destesi, iki gruba ayrılan 78 karttan oluşur: büyük arkana ve küçük arkana.

Büyük arkana, insan deneyiminin evrensel yönünü simgeleyen 22 karttan oluşan bir settir. Küçük arkana, her biri günlük hayatı oluşturan endişeleri ve duyguları temsil eden 56 karttan oluşur.

56 küçük arkana kartında, dört takıma ayrılmış 16 mahkeme kartı vardır: Değnekler, Kupalar, Kılıçlar ve Tılsımlar (veya Madeni Paralar). Bu takımların her biri, yaşamdaki belirli bir yaklaşımla ilişkilidir.

Asalar yaratıcılık ve eylem için, Kupalar duygular ve ruhsal deneyim için, Kılıçlar akıl ve mantık için ve Tılsımlar pratiklik ve maddi kaygılar içindir.

Tarot'un Kökenleri

 tarot kartları siyah arka plan

Tarot'un kesin kökeni bugüne kadar bilinmemektedir. Tarihteki en eski kayıt, kuzey İtalya'da 14. yüzyılın sonları veya 15. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Kartların başlangıçta soylular tarafından briç denilen bir oyun oynamak için kullanıldığı söylendi. Tarot kartları .

Sonunda, okültün etkili bilginleri tarottan büyülendi. Tarotun göründüğünden daha güçlü olduğunu tahmin ettiler. Tarot kartlarının eski Mısır bilgisi, Kabala, Hermetik felsefe, simya ve diğer mistik sistemlerle bir bağlantısı olduğunu ortaya çıkardılar.

Tarot Okuyucusu Bulma

Tek kartlı bir tarot okuması, belirli rehberlik ve basit cevaplar sağlar. Tek kartla tarot çekilişini kendi başınıza yapabilirsiniz. Bunu yapacak imkanınız yoksa, bu web sitesinde tarot okuma konusunda uzmanlaşmış profesyonel medyumlar aydınlanmanızı bulmanıza yardımcı olabilir.

Harika bir tarot okuyucusu seçerken, onlarla kişisel bir bağlantı bulmalısınız. Ayrıca, onlar hakkında referansları, geri bildirimleri ve incelemeleri okuyun. Mümkünse, örnek bir tarot okuması isteyin.

Tek kartlı bir tarot okuması satın alıyorsanız, ne için ödeme yaptığınızı öğrenin. Tek kart çekilişinde birkaç anahtar kelime veya iyi bir okuma alıp almayacağınızı tarot okuyucusuna sorun.