Libra Man and Aquarius Woman Soulmates: A Perfect Match?

De himmelske gjenstandene gir innsikt i vår persona og vårt daglige liv. Deres energier og relative plasseringer på tidspunktet for ens fødsel påvirker en persons karakter, evner, interesser og mer. De astrologiske profilene, også kalt fødselshoroskoper, gir oss veiledning i forholdet og gir oss glimt av om to personer er kompatible med hverandre.

Forholdet Libra og Aquarius fungerer naturligvis bra på grunn av deres sterke mentale forbindelse og lignende emosjonelle temperamenter. De kan begge stimulere hverandres behov for intellektuelle diskusjoner. Å dele det samme luftskiltet betyr at de har felles interesser og felles karaktertrekk.

Å kjenne solens tegn er viktig når man skal forstå kompatibiliteten til to personer i et forhold. For grundig å vurdere kompatibiliteten mellom en Libra-mann og en Aquarius-kvinne, bør andre komponenter i fødselshoroskopene deres også undersøkes, for eksempel deres Måne-, Venus- og Mars-tegn.Kompatibilitet av Libra og Aquarius

  Libra tegn

Vekten (23. september til 22. oktober) er dyrekretsens syvende tegn. Med skalaen som symbol er de kjent for å legemliggjøre balanse, likhet og harmoni. Som initiativtaker og diplomat har Libra medfødte lederegenskaper.

Mennesker født under Vannmannen (20. januar til 18. februar) er lidenskapelige vesener. De er karakterisert som frisinnede, uavhengige, målbevisste og progressive.

Disse to tegnene deler mange ting til felles. De er intelligente, rasjonelle, omgjengelige, men likevel følelsesmessig løsrevet. Deres likheter i karakter, intellektuelle og emosjonelle temperamenter gjør dette paret tiltrukket av hverandre.

Dessuten er Libra og Aquarius begge påvirket av deres ønske om å få til endringer i samfunnet. De regnes som humanitære og visjonære. Partnerskapet deres har potensial til å oppnå ting til det større.

Det er også noen forskjellige trekk mellom de to. Libra mann er en romantiker. Hans behov for konstant selskap er tydelig. For å unngå konflikter pleier han å glede folk i stedet.

I motsetning til dette er en Aquarius-kvinne uavhengig og verdsetter sin individualitet og personlige frihet. Hun er ukonvensjonell og følger vanligvis ikke samfunnsnormer.

Kompatibilitet basert på solens regjerende planeter

  regjerende planeter Libra Aquarius

Vekten er styrt av Venus, kjærlighetens og pengenes planet. På samme måte som dens regjerende planet, utstråler mennesker under dette tegnet skjønnhet, eleganse og sjarm. Innflytelsen fra Venus manifesterer seg i Vektens ønske om å holde ting i harmoni og orden, og i hans naturlige tilhørighet til takt og diplomati.

Vannmannen på sin side styres av planetene Saturn (Karma) og Uranus (opprør). Dette intellektuelle lufttegnet viser Saturns egenskaper som utholdende, kresne og objektive. De verdsetter disiplin og ansvar.

I tillegg, med Uranus som en av deres regjerende planeter, manifesterer Aquarius egenskapene til å være innovativ, progressiv og ukonvensjonell.

Kombinasjonen av de regjerende planetenes oppstigning på paring av Vekten og Vannmannen viser seg å være dynamisk og effektiv. Sammen kan de ta på seg bestrebelser med det formål å skape fremgang og en positiv innvirkning på samfunnet.

Kompatibilitet basert på skiltets elementer

Alle de tolv stjernetegnene er kategorisert i fire naturlige elementer: ild, vann, luft og jord. Å kjenne til solskiltets element kan hjelpe deg med å forstå karaktertrekkene dine bedre.

Luftelementet, festet til skiltene Vekten, Vannmannen og Tvillingene, representerer ideenes domene og intellektets fasett.

Mennesker som tilhører luftskiltene er svært rasjonelle vesener. De er fulle av ideer om deres ønske om å påvirke verden positivt. De er logiske tenkere og gode kommunikatorer. Deres idealisme presser dem til å sette ideene deres ut i livet.

Forholdet Libra og Aquarius fungerer naturlig bra på grunn av deres sterke mentale forbindelse med hverandre. Å dele det samme elementet betyr at de har felles interesser og felles karaktertrekk. De kan både oppmuntre til interessante intellektuelle samtaler eller utfordre hverandres ideer objektivt.

Kompatibilitet basert på skiltets modaliteter

  modaliteter parledelse

Solskiltene er også klassifisert i tre modaliteter - kardinal, fast og foranderlig. Dette er kvalitetsgrupperinger som deler distinkte egenskaper eller måter å samhandle med verden på.

Vekten er det tredje kardinaltegnet i dyrekretsen, sammen med Væren, Krepsen og Steinbukken. De er initiativtakerne som markerer starten på de fire forskjellige sesongene. De viser lederskap, entusiasme og ambisjoner.

Vannmannen er et fast tegn sammen med Tyren, Løven og Skorpionen. De viser stabilitet, utholdenhet og besluttsomhet, som påvirket av midtfasen av de fire årstidene.

Sammen kan Libra og Aquarius effektivt utføre alle forpliktelser de ønsker å forfølge. Vektens kardinalkvaliteter gir lidenskap og visjon. Dette motiverer vannmannen til å handle. På sin side hjelper Aquarius’ faste skilt med å gjennomføre Libras ideer.

Månen, Venus og Mars i tegnene: Kompatibilitet med vekten og vannmannen

Det er en rekke komponenter i en astrologisk profil. Bortsett fra stjernetegnene, kan man få verdifulle tolkninger fra Måne-, Venus- og Mars-tegnene dine.

I astrologi skildrer månen ditt indre selv og følelsesmessige manifestasjoner. Den styrer måten du behandler følelsene dine på og hvordan du reagerer intuitivt. Den avslører også din sårbare side og dine innerste behov for sikkerhet og trygghet.

Å forstå månetegnets betydning kan hjelpe deg med å administrere relasjonene dine mye bedre. Du kan også bli guidet av månen når du søker etter en mer kompatibel partner med samme følelsesmessige forbindelse som deg.

Venus, planeten som styrer kjærlighet, skjønnhet og penger, representerer måten du forholder deg til andre på når det gjelder forhold og romantikk. Det gjenspeiler også hvordan du finner og verdsetter skjønnhet og gleder i livet.

Plasseringen av Mars i din astrologiske profil avslører mye om din lidenskap og ønsker. Det styrer drivkraften din og måten du bruker energien på når du tar handlinger for å oppnå noe.

For å kjenne dine Måne-, Venus- og Mars-tegn kan du bruke en online skiltkalkulator og skriv inn fødselsdetaljene dine. Du kan også få en astrolog til å lese fødselshoroskopet ditt og identifisere hvor disse planetene er plassert i dyrekretsen på tidspunktet for fødselen din.

Libra Moon-kompatibilitet med Aquarius Moon

  månepar søtt

Libra Moon og Aquarius Moon har lignende følelsesmessige temperamenter, og de kommer uanstrengt overens, og det er grunnen til at denne sammenkoblingen blir sett på som svært kompatibel. De kommuniserer og forstår hverandre veldig godt. De liker begge å sosialisere seg og har lyst til intellektuelle diskusjoner.

Påvirket av lufttegnet, er både Libra og Aquarius måner ofte løsrevet eller er upartiske med sine følelser. Når de er engasjert i konflikt, har de en tendens til å være sammensatt, tenke rasjonelt og prøve å unngå opphetede konfrontasjoner.

Mennesker født med Libra Moon søker kontinuerlig balanse og er fast bestemt på å opprettholde fred og harmoni i livene sine. De har et sterkt behov for sosiale forbindelser og et ønske om at kamerat skal føles komplett.

Aquarius Moons, derimot, er uavhengige mennesker som foretrekker sin ensomhet og personlige frihet. De er unike og setter stor pris på følelsen av individualitet. Andre luftmåner, som Vekten, forstår dette behovet og er villige til å være fleksible for å gjøre Aquarius-partneren glad.

Libra Venus Kompatibilitet med Aquarius Venus

  Venus nasa bilde

Venus styrer Vekten, så dens energier manifesteres naturlig i mennesker født under vektens tegn. De er ekte romantikere og gjenspeiler den uimotståelige karismaen til skjønnhetselskende Venus.

Aquarius Venus-mennesker er imidlertid ikke den sentimentale typen. De søker vennskap først før romantikk.

Uansett finner både Libra Venus og Aquarius Venus glede i å ha konstant kommunikasjon og intellektuelle diskusjoner. Å dele den samme mentale disposisjonen gjør dette paret godt egnet og i stand til å komme veldig godt overens.

Den humanitære Aquarius Venus verdsetter fred og opprettholder likeverd, spesielt i måten hun behandler andre mennesker på. Denne egenskapen hennes er veldig tiltalende for en diplomatisk Libra Venus.

På grunn av deres romantiske natur, har en Libra Venus et intenst ønske om et intimt partnerskap. Han lengter etter å ha noen nær seg til enhver tid. Omvendt er en Aquarius Venus uavhengig og ønsker sin personlige frihet.

Men siden en Libra legemliggjør balanse, er han villig til å tilpasse seg og støtte sin Aquarius Venus-partners individualitet for å opprettholde et harmonisk forhold.

Libra Mars-kompatibilitet med Aquarius Mars

Mennesker født med Mars i Vekten har en tendens til å tenke nøye gjennom ting før de handler. De kan til tider bli ubesluttsomme på grunn av deres behov for å vurdere og veie opp alle ting først.

Dette er supplert med en Aquarius Mars. Som et fast tegn blir de ikke lett dyttet eller svaiende. De er målbevisste, bevisste og kan lett hevde seg.

Imidlertid kan de til tider være uforutsigbare og kan ha en tendens til å gjøre opprør mot normen når omstendighetene begrenser dem fra å få det de vil.

Når den konfronteres med urettferdighet, vil Libra Mars ha en tendens til å stige til anledningen og kjempe for å holde balansen og opprettholde rettferdighet. På samme måte vil Aquarius Mars, som også verdsetter likhet, støtte denne bestrebelsen. Sammen vil dette paret utgjøre utmerkede formidlere.

Siste tanker

En Libra mann og en Aquarius kvinne sjelevenn er en perfekt match. De deler felles egenskaper som karaktertrekk, emosjonelle tendenser, intellektuell dyktighet og sjeleformål. Derfor blir de lett tiltrukket av hverandre og har evnen til å samarbeide effektivt.

Vet om du og partneren din er kompatible med hverandre ved å forstå fødselshoroskopene dine. Det kan gi innsikt i dine likheter, forskjeller, styrker og svakheter.

For en omfattende relasjonsanalyse tilbys synastry-diagramavlesninger av eksperter eller er tilgjengelige online. Dette synastry-diagrammet bruker både deg og partnerens fødselshoroskop i et overlegg. De geometriske forholdene mellom de to diagrammene undersøkes deretter.