INFJ Psykisk intuisjon: En kraftig gave eller en falskhet?

Katharine Briggs og Isabel Myers utviklet Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) for å gjøre de psykologiske typene skissert av psykoanalytikeren Carl G. Jung mer forståelige. MBTI viser seg å være nyttig for å forstå hvordan mennesker er forskjellige når det gjelder å bruke sin oppfatning og dømmekraft. En av de 16 distinkte personlighetstypene som er angitt i MBTI er INFJ (et akronym for Introversion, Intuition, Feeling og Judging).

INFJ-er (også kalt The Empaths, The Counselors, The Mystics og The Advocates) er kjent for sin sterke intuisjon og empatiske evner, som bidrar til å opprettholde ideen om at de er synske. De har det som kalles introvert intuisjon (Ni), som er deres dominerende funksjon. Introvert intuisjon er en kraftig gave som lar INFJs forstå generelle hendelser og forutse mulige hendelser.

INFJ-personlighetstypen antas å være en av de sjeldneste, gitt at bare to prosent av den generelle befolkningen faller i denne kategorien. For bedre å forstå denne evnen som INFJs besitter, er det best å sammenligne den med dens motsatte dominerende funksjon kalt Introverted Sensing (Si).Forstå INFJ psykisk intuisjon

  sinn kropp auraer

Både nivået og typen av intuisjon varierer for hver personlighetstype. Noen bruker ekstrovert intuisjon som sin dominerende funksjon, mens andre bruker introvert intuisjon som INFJ. Deres introverte intuisjon er det som hjelper dem å se, oppfatte, behandle og navigere i verden.

Intuisjon er en naturlig evne som alle besitter, men for de som er under INFJ-personlighetstypen er deres mer fokusert innover. De kan oppfatte de skjulte meningene, hensiktene og begrunnelsene bak mennesker, omstendigheter og hendelser. Enkelt sagt kan de se hva som er utenfor overflaten.

I tillegg til det har INFJ-er en tendens til å vurdere informasjonen de har nå for å forutse mulige utfall i fremtiden. Denne evnen er det som gjør dem stereotypisk merket som synske, noe som er nøyaktig for noen mennesker. Det krever imidlertid mer enn en utviklet intuisjon for å bli en synsk som gjør energiarbeid.

For bedre å forstå betydningen av introvert intuisjon, hjelper det å forstå det motsatte, som er innadvendt sansing. Introvert sansing lar en behandle informasjon oppfattet fra tidligere sanseopplevelser. Introvert intuisjon, derimot, er fokusert på å kombinere oppfatninger fra nåværende erfaringer og ubevisste resonnement for å se for seg eller forutsi mulige fremtidige hendelser.

INFJ er dyktig i å oppdage mønstre for å trekke konklusjoner, selv om deres anelser eller prognoser ikke alltid er nøyaktige. Bortsett fra INFJs dominerende kognitive funksjon (deres Ni), er de også avhengige av deres hjelpefunksjon (Ekstravert følelse eller Fe).

De med Fe er følsomme for folks følelser, følelser og stemninger, derav INFJs kallenavn The Empath. INFJ kan fornemme selv de minste endringer i oppførselen til menneskene rundt dem. De er hyperbevisste om andres kroppsspråk, og de kan bestemme folks følelser og hensikt basert på deres ansiktsuttrykk og vokaltoner.

Hvordan introvert intuisjon (Ni) fungerer

Introvert intuisjon lar INFJ se ting fra mange forskjellige perspektiver for å skjelne dens sanne natur eller dens skjulte betydning. Etter at INFJ har behandlet det de vet og opplever bevisst og ubevisst, vil de komme med visjoner, symboler, bilder eller mønstre som har stor betydning.

I følge Carl Jung jobber Ni med det indre objektet, eller det vi omtaler som det ubevisste. For å forstå dette må vi først vite at den menneskelige psyken består av tre forskjellige, men beslektede systemer, som er egoet, det ubevisste og det kollektive ubevisste.

Egoet (som er den engelske ekvivalenten for det latinske ordet 'jeg') gjelder selv. I psykologi brukte Sigmund Freud dette begrepet for å referere til det bevisste sinnet. Dine tanker, følelser, følelser, holdninger, oppførsel, minner og motiver er alle en del av ditt bevisste sinn.

Enkelt sagt, egoet refererer til din identitet. INFJ bryr seg vanligvis ikke om bevisste eller egodrevne data. De er mer opptatt av det ubevisste, som er det andre systemet i den menneskelige psyken.

Vårt ubevisste sinn består av ting vi ikke er klar over fordi disse finner sted på et dypere nivå av mentale operasjoner. Det er der glemte minner, drømmer, fantasier og ønsker lagres. Vår intuisjon er også en del av vårt ubevisste sinn.

Det kollektive ubevisste (også kalt den objektive psyken) er det tredje systemet definert av Jung. Det gjelder forestillingen om at den dypeste delen av det ubevisste sinnet er formet av en kollektiv opplevelse. Jung uttaler at det kollektive ubevisste er den ansvarlige for en rekke ideologier og atferd som er vanlig på tvers av kulturer over hele verden.

Ni-typene er mer opptatt av det andre og tredje systemet i psyken. Som nevnt ovenfor, kan INFJ enkelt oppdage trender for å lage spådommer. Ni-brukere syntetiserer informasjon og ser visjoner eller symboler for å forutse mulige utfall eller hendelser, og alle disse skjer i det ubevisste.

Fordeler med å være en introvert intuitiv

Ordene deres holder makt

Ni-typene er mer komfortable med stillhet og er kjent for å være gode lyttere. De bidrar kun til samtalen når de har noe innsiktsfullt å si. Derfor, når de snakker, har folk en tendens til å lytte, og ordene deres anses alltid som kloke og kloke.

Introverte intuitive har en tendens til å se på det større bildet, og dermed deler de forskjellige ideer og forskjellige perspektiver. De kan oppdage mønstre og gjenkjenne trender, som er fordelaktige når de skal løse problemer.

Deres utviklede intuisjon hjelper dem på mange forskjellige måter

Ni-brukere forhindrer å gjøre feil og unngår uberettigede scenarier bare ved å lytte til deres intuisjon. Intuisjonen deres hjelper dem også med å bygge dypere relasjoner, redusere stress, bli mer kreative, gjenkjenne muligheter og til og med finne hensikten med livet.

De blir ikke påvirket av sitt ego

Fordi Ni-typer ikke er egodrevne og fokuserer innvendig, har de en tendens til å akseptere og gi mer verdi til andre menneskers perspektiver. De er store empater og kan gjenkjenne andres behov. Når de tar beslutninger, har de en tendens til å spørre alles mening, noe som fører til bedre resultater.

Hvordan utnytte INFJ-intuisjonen din

Sitt i stillhet

  sitter ved vinduet

Det er lett å bli fanget av ansvar, forpliktelser og oppgaver i hverdagen. Med alt kaos, distraksjoner og uorden i omgivelsene, er det uunngåelig å føle seg løsrevet fra intuisjonen din. For å høre din indre stemme bedre, hjelper det å sitte stille, sole seg i stillheten og nyte ensomheten.

Koble sammen ditt sinn, kropp og sjel

  yogastilling

Våre tanker og følelser påvirker vår fysiske kropp, og samtidig påvirker det vi gjør med den vår mentale tilstand. Derfor, for å styrke intuisjonen din, må du være i riktig fysisk, følelsesmessig og mental tilstand.

Det er mange måter å forbedre kropp-sinn-forbindelsen på. Disse metodene inkluderer meditasjon, yoga, avspennings-/pusteøvelser og musikk- og kunstterapi. Fordi disse øvelsene fungerer forskjellig for forskjellige mennesker, er det best å velge den metoden som passer best for deg.

Jord deg selv

  kvinne som mediterer havet

Som tidligere nevnt, er INFJ-er følsomme for energiene rundt dem. De har den medfødte evnen til å sanse og forstå andre menneskers følelser, følelser og motiver. Fordi de har en tendens til å fungere som svamper som absorberer energiene rundt dem, er det lett for dem å bli fysisk og åndelig tappet.

Når du føler deg løsrevet fra nåtiden på grunn av ubalanserte energier, vil intuisjonen din svekkes. For å unngå slike tilfeller må du finne balanse og komme i harmoni med jorden gjennom jording.

Det er mange måter å jorde deg åndelig på. En av de mest brukte metodene er å gjøre åndelig grunnmeditasjon, som innebærer å justere chakraenergiene dine. Du kan også trene på fysisk jording (fordype deg i naturen, spise sunt, trene osv.) eller koble deg til jorden ved å bruke jordingskrystaller eller steiner.

Siste tanker

Introvert intuisjon er en egenskap som ikke mange har. For INFJ kan evnene som følger med denne egenskapen være overveldende, og til tider frustrerende. Profesjonelle intuitive rådgivere på denne nettsiden kan hjelpe Ni-typer med å forstå og omfavne deres psykiske intuisjon.

Det er viktig å merke seg at introvert intuisjon er en gave, og til tross for at den er kompleks (og noe merkelig), kan den hjelpe en med å overvinne utfordringer og leve bedre liv. Intuitive rådgivere kan hjelpe Ni-brukere (spesielt INFJ) med å utvikle sin intuisjon og bruke den til å oppfylle livsformålet.