Hva er karmisk gjeld og hvordan fjerne den? (5 enkle måter)

Hver frivillig tanke, ord og gjerning laget av en person, enten god eller dårlig, reiser med dem fra en levetid til den neste. Sjelen drar på en åndelig reise og lager minner underveis. Disse minnene utgjør den karmiske gjelden.

Karmisk gjeld er byrden folk bærer som et resultat av feilene de gjorde i sine tidligere liv. For å fjerne det, må man finne ut hva som utgjør deres karmiske gjeld og sette en stopper for karmiske mønstre ved å endre atferd som hindrer dem i å nå økte tilstander av bevissthet.

Inntil man klarer sin karmiske gjeld, vil sjelen deres fortsette å gjennomgå inkarnasjonsprosessen. Hensikten med dette er å tilegne seg kunnskap og visdom, nå økte tilstander av bevissthet og lære en spesiell leksjon man ikke var i stand til å oppdage tidligere.Forstå karma og karmisk gjeld

Karma, lånt fra sanskritordet faen som betyr handling, gjerning, ytelse, refererer til den uforanderlige loven om årsak og virkning. Enkelt sagt, det individet formidler til universet (hver tanke, ord og gjerning), vil de motta på samme måte.

Et individs handlinger bestemmer fremtidige manifestasjoner av deres eksistens. Karmisk gjeld er en opphopning av negativ energi som følge av atferd som har skadelige implikasjoner.

Karmisk gjeld gjenspeiles kanskje ikke umiddelbart. Byrden man bærer på nå kan stamme fra flere liv siden. Det kan også ha forskjellige former, men har i hovedsak den samme energien.

Karmisk gjeld betyr ikke straff for forseelser gjort i ens tidligere liv. Det er bare universets måte å balansere energi på. Den dvelende negative energien vil bare bli fordrevet når den karmiske gjelden er erkjent og adressert.

Et individs handlinger gjennom hele livet gjenspeiler for tiden i deres nåværende liv. Man må vurdere deres feil og svakheter og la seg selv være åndelig sårbare. Åndelig sårbarhet leder vei for en ærlig selvkontemplasjon.

Hvordan fjerne karmisk gjeld

Identifiser din karmiske gjeld

  mannen selvreflekterende

For å fjerne karmisk gjeld, må man først gjenkjenne og finne ut hva den utgjør. Selv om det kan virke åpenbart og ukomplisert, er det å identifisere ens karmiske gjeld ofte den mest utfordrende delen av prosessen.

Karmisk gjeld kan sees på som mønstre i en persons liv som trenger forbedring. Disse mønstrene kan fremstå som konstante kamper i flere fasetter av livet, for eksempel et forhold til seg selv eller til andre mennesker.

Den enkleste måten å se karmiske mønstre på er å gjøre litt selvrefleksjon. Å være ærlig med seg selv og å reflektere over ens tidligere og nåværende handlinger gjør det mulig for oss å finne svarene på mange av spørsmålene våre.

Meditasjon og annen spådomspraksis lar folk komme til en viss klarhet om seg selv og sine liv ved å snakke til sitt indre eller høyere selv. Folk kan også søke råd fra en venn eller rådføre seg med en intuitiv rådgiver eller psykisk rådgiver.

Vær ansvarlig for dine handlinger

Det er nødvendig å huske at ens nåværende eksistens henger sammen og er et produkt av ens tidligere liv. Bare det å identifisere ens karmiske gjeld betyr ikke automatisk å være ansvarlig for den.

For å fjerne den karmiske gjelden, må individet gjenkjenne feilene de gjorde i sine tidligere liv og lære av og ta ansvar for dem. Tenk på hvordan du kan gjøre ting annerledes i dette livet.

Alvorlige bånd med negative mennesker

  kvinne som forlater person

Å kutte bånd betyr å etablere grenser og distansere seg mot mennesker som har lignende negative energier. Disse energiene kan holde en person tilbake fra å rense sin karmiske gjeld.

Negative energier er drivkraften for at karmisk gjeld overføres gjennom livet. Å være omgitt av mennesker med den samme energien i nærheten kan hindre en person i å fjerne sin karmiske gjeld.

Tilgi og helbred

  hånd hvite duer

Negativ energi nærer seg fra harme. For å unnslippe negativitetssyklusen må man overføre positiv energi.

Tilgivelse forvandler den negative energien til positiv energi, og universet balanserer den ut. Å tilgi er å gi slipp på sinne, bitterhet, frustrasjon og ondsinnede hensikter med å bli såret, forrådt eller neglisjert.

Tilgivelse vil vike for helbredelse, som da vil gi en person en følelse av fred og frigjøring. Healing betyr også å gi næring til ens ånd.

Endre oppførselen din og beseire dine svakheter

Å endre sin oppførsel og beseire sine svakheter krever en enorm mengde viljestyrke og åndelig styrke. Det endelige målet er å overvinne de negative egenskapene som gjør at syklusen kan fortsette.

Folk må ikke la deres tidligere destruktive atferd binde dem. Du er driveren av din skjebne. Finn ut om det er noen ulemper ved din nåværende praksis og endre dem hvis de ikke lenger er til nytte.

Det er viktig å tro på seg selv. Forandre til det bedre sakte men sikkert. Forvandle ens svakheter til styrker.

En av de mest undervurderte måtene å fjerne sin karmiske gjeld på er å leve et prinsippliv. Du høster det du sår; derfor, gjør godt, og det vil komme tilbake til deg.

Måter å bestemme din karmiske gjeld

Karmisk gjeld og numerologi

  terningstall

I numerologi er en annen måte å identifisere ens karmiske gjeld ved å bestemme karmanummeret deres basert på fødselsdatoen. Den greske filosofen Pythagoras mente at hvert tall pulserer energi som hjelper til med å avsløre ledetråder som kan være relatert til en persons tidligere liv.

Hvordan bestemme karmanummeret ditt

Den enkleste måten å bestemme karmanummeret ditt på er ved å trekke ett fra fødselsdagen og deretter redusere tallet til et enkelt siffer ved hjelp av fadic addisjon hvis resultatet er et tosifret tall annet enn 11 eller 22.

For eksempel ble den britiske skuespillerinnen Emily Blunt født 23. februar 1983; så hennes karma-nummer vil bli beregnet som følger:

Karmanummer = (fødselsdag – 1) = (23 – 1) = 22

Skuespiller Chris Evans ble født 13. juni 1981; så hans karma-nummer vil bli beregnet som følger:

Karmanummer = (fødselsdag – 1) = (13 – 1) = 12

Siden resultatet er et tosifret tall annet enn 11 eller 22, reduser tallet til et enkelt siffer ved fadic addisjon:

Karma-tall = (1 + 2) = 3

Karma-tallverdiene og deres betydning er oppført nedenfor:

0 – Mulighet til å starte med et rent ark

1 - Behov for uavhengighet

to - Lær å bruke intuisjon

3 - Overvinne tendensen til å være for useriøs og overfladisk

4 - Overvinne latskap fra tidligere liv; trenger å jobbe hardere

5 - Motstå personlige gleder

6 – Overvinn frykt for engasjement i forhold

7 – Utvikle tro og spiritualitet

8 – Lær å ikke misbruke penger

9 – Lær å hjelpe andre

elleve - Lær å gripe livets muligheter

22 – Godta ansvar

Karmisk gjeld og Akashic Records

  akashiske rekorder

En annen måte å bestemme karmisk gjeld på er gjennom å utforske ens akashiske opptegnelser. Den akashiske opptegnelsen er en historie om en persons tidligere liv. Den avslører ikke bare detaljer om deres tidligere liv, men presenterer også informasjon om nåværende situasjoner så vel som fremtidige muligheter.

For å søke sine akashiske opptegnelser, må man være fri for dårlige hensikter. Opptegnelsene er bare tilgjengelige for de som har rene intensjoner om å fjerne sin karmiske gjeld og kan ta i bruk en ånd av aksept for å gå inn i en meditativ tilstand.

Det kan være utfordrende å forstå dine akashiske poster på egen hånd. Det er tilrådelig å søke råd fra en utdannet synsk eller intuitiv rådgiver som er bedre opplært i å tolke akashiske opptegnelser.

Siste tanker

Å identifisere ens karmiske gjeld er ofte den mest utfordrende delen av prosessen. Profesjonelle synske på denne nettsiden kan hjelpe deg i din reise med selvoppdagelse for å bedre forstå karmisk gjeld og finne karmiske muligheter.

Universet handler om balanserte energier. Å rydde karmisk gjeld handler utelukkende om å lære åndelige og livsleksjoner. Å forstå ens karmiske gjeld vil hjelpe til å oppnå åndelig opplysning.