Hva er et psykisk medium? Her er hva du bør vite

Det antas at det eksisterer et eksistensplan atskilt fra menneskeheten der sjelene til våre avdøde kjære forblir. Det finnes også riker hvor lysvesener som engler, åndelige veiledere og oppstegne mestere bor. Noen begavede mennesker er klar over denne åndelige verden, og de kalles psykiske medier.

Psykiske medier er individer som kan koble til og kommunisere med en avdød kjær eller med andre høyere åndelige vesener. De mottar informasjon fra åndeverdenen ved å bruke sine evner som klarsyn, klarsynthet og klarhørighet.

Folk søker råd fra psykiske medier når de har spørsmål om livet etter døden. Før man søker åndelig veiledning, må man vite forskjellen mellom et psykisk og et psykisk medium, samt evnene som hjelper dem å kommunisere med den åndelige verden.Hva er et psykisk medium?

  aura lett kvinne

Det er en forestilling om at synske ikke nødvendigvis er medier, men alle medier er synske. For bedre å forstå likhetene og forskjellene mellom de to, bør man se nærmere på hvordan de bruker sine psykiske evner til en bestemt type veiledning.

En synsk lærer om en persons fortid, nåtid og fremtid ved å jobbe med energi. Synske bruker sin oppfatning og intuisjon ved å stille inn på ens energifelt og lese det. Noen ganger bruker de spådomsverktøy som tarot og astrologi fødselshoroskoper.

Et medium bruker derimot mottak. I stedet for å stille inn på en persons energi for å motta psykisk informasjon, søker et medium veiledning av høyere vesener som engler, åndelige veiledere og kjære i ånden.

Medier fungerer som en kanal mellom ånder og mennesker. Ofte ber folk dem om å få kontakt med sjelen til sine avdøde kjære.

Primært bruker et psykisk medium både persepsjon og mottakelse. Psykiske medier kan stille inn høyere vesener for åndelig veiledning og guddommelig visdom. De kan tilby en mer helhetlig tilnærming når de overfører informasjon fra en ånd til en person på grunn av disse evnene.

Under en lesning med et psykisk medium kan en person stille spørsmål som de vil at åndene de ønsker å kommunisere med skal svare på. Psykiske medier kommuniserer ikke bare med ånder som allerede er i det skjulte riket, men også med åndene som fortsatt er bundet på jorden.

Ulike psykiske medier har også forskjellige nivåer av makt. Noen kan flere ting, mens andre bare kan mestre to. Som nevnt ovenfor kan psykiske medier tjene som kanaler mellom åndeverdenen og den fysiske verden.

Som kanaler kan psykiske medier snakke med ånder i sinnet. Andre kan formidle budskapet fra åndene med en gang helt klart, mens andre må gjennomgå en tilstand av transe før de kan formidle informasjon til klienten. Alt avhenger av evnene til det psykiske mediet.

Hvordan psykiske medier kommuniserer med ånder

Klarsyn

  kvinne tredje øye hender

Synske medier har forskjellige synske evner. De fleste har klarsyn (løst oversatt som klarsyn). Erfarne psykiske medier kan motta mentale bilder fra ånder som kan være subtile eller levende.

Clairvoyance har noe å gjøre med det sjette chakraet, også kjent som det tredje øyet. Det tredje øyet er nøkkelen til å få tilgang til høyere bevissthet. Det styrker ens oppfatning og framsyn.

Klarsyn er evnen til å se sannheten. Klarsynte ser det som er skjult for det blotte øye, og de mottar meldinger gjennom farger, tall, symboler eller visjoner. De kan lese mennesker godt, tilegne seg informasjon om fortiden eller fremtiden og finne savnede personer eller gjenstander.

I lesninger vil klarsynte være over følelsene sine. Deres følelser og følelser vil kun være refleksjoner av hva klienten føler under lesingen.

Synske medier trener for å komme inn i en klarsynt tilstand raskere ved å gjøre øvelser med klarsynte teknikker. Disse teknikkene involverer sentrering, jording, meditasjon og visualisering.

Clairaudience

  monokrom gutt stille

En annen måte et psykisk medium kommuniserer med ånder på er gjennom å høre lyder, ord eller musikk som ikke kan høres av normale ører. Dette kalles clairaudience eller klar hørsel. Clairaudience og telepati brukes ofte om hverandre, men det er to forskjellige ting.

Clairaudience er evnen til å motta informasjon gjennom indre hørsel, indre tanke eller en kombinasjon av de to. Telepati er en spesifikk type clairaudience som involverer utveksling av tanker fra en person eller ånd til en annen.

klarsynthet

  håndfigurer illustrasjon

Clairsentience (løst oversatt som klar følelse) er evnen til å motta informasjon gjennom berøring, eller generelt på et fysisk nivå. Folk som har denne evnen kan fornemme følelsene eller følelsene til ånder når de kommuniserer med dem.

Clairsentients er mer følsomme for miljøet enn vanlige mennesker. De kan føle andres følelser, eller til og med fysiske opplevelser som smerte, som deres egne.

Personer med klarsynthet bør være forsiktige med å bli psykiske svamper. De bør gjøre en innsats for å beskytte seg selv gjennom jording og meditasjonsøvelser.

Clairgustance

Clairgustance eller klar smaking innebærer å få en smak av noe uten å putte noe fysisk i munnen. Noen tegn på klarsyn inkluderer en høyt utviklet smakssans, plutselig spyttutskillelse og å få en smak av noe man ikke kan identifisere.

Personer med denne evnen kan smake på noe som blir spist eller konsumert av noen andre. Psykiske medier bruker klarsynthet for å kommunisere med åndeverdenen ved å oppfatte deres essens gjennom smak.

Et synsk medium med klarsynthet kan motta intuitiv informasjon som smaken av en avdød kjæres favorittmat. Psykiske medier kan identifisere måten noen døde på ved å få ledetråder fra hva de kan smake (gift, oppkast, blod, etc.).

Clairalience

  lys og mørk kvinne

Clairalience (også kalt clairolaction eller clairessens) betyr klar lukt. Det er en kraftig psykisk evne som involverer ekstrasensorisk persepsjon gjennom duft.

Clairalience kobles til det femte chakraet (plassert ved halsen) og rotchakraet (plassert nederst på halebeinet). Dufter har en betydelig innvirkning på mennesker uavhengig av om de er synske eller ikke.

Dufter kan påvirke en persons humør. Noen lukter kan berolige både kroppen og sjelen, noe som gjør at man kan gå inn i en meditativ tilstand. Enkelte dufter lar en også gjenkalle minner som ellers er vanskelig tilgjengelige.

Gaven med klar lukt kan også gjøre det mulig for en å lese andre mennesker fordi dufter også har energi knyttet til seg. Det kan feste seg til en person, et objekt eller et rom.

Noen ganger kan man også fornemme fare eller fornemme ånder med klarsyn. Med denne evnen kan man motta informasjon fra den avdødes ånd gjennom lukt. Visse dufter har mening, og de kan fremkalle hukommelse og følelser.

I motsetning til andre psykiske evner, oppstår klarhet bare for en person ubevisst. De fleste ganger er det et tegn fra en elsket i ånden eller veiledning fra et høyere åndelig vesen.

Klarkjennelse

Claircognizance er evnen til å vite visse ting selv uten grunn eller logikk. Mennesker som har denne evnen har en indre kunnskap.

Claircognizance gjør at man kan fornemme når en situasjon er riktig eller gal, eller når noen lyver eller ikke. Klarkjennende meldinger kan ha form av en magefølelse, og de fleste ganger kan man motta disse meldingene helt ut av det blå.

Noen ganger våkner mennesker med denne evnen tilfeldig fra dvalen og vet at noe er galt eller at noe er i ferd med å skje. Psykiske medier kan motta klarkjennende meldinger fra engler, oppstegne mestere, åndelige guider eller kjære i ånden.

Fjernvisning

  globes øyne ansikt

Fjernvisning er en synsk evne som ligner litt på klarsyn. Psykiske medier med denne evnen kan få informasjon om et objekt, en person eller en hendelse fra et fjernt sted uten å bruke noen av de primære sansene.

Fjernvisning er som å se på TV inne i ens sinn. Eksterne seere kan beskrive en savnet person eller en tapt gjenstands form, farge og form.

Eksterne seere mottar informasjon gjennom visuelle bilder. De kan også fornemme tidligere, nåværende og fremtidige hendelser på bestemte steder.

Som kanaler tegner eller beskriver de sitt inntrykk av informasjonen de mottok. Ekstern visning kan hjelpe med å evaluere ulike alternativer når du tar beslutninger, lokaliserer personer eller gjenstander, diagnostiserer medisinske problemer og prognoser.

Personer med denne evnen samler ikke bare informasjon fra hvor som helst i verden, men opplever dem også. De fleste ganger kan eksterne seere også utføre fjernhealing, der de kan sende sine intensjoner om å helbrede en person som er langt fra dem.

Fem typer mediumskap

  hvit kjole kvinne verden

Psykiske medier gjør det som kalles psykiske mediumavlesninger. Hvert psykisk medium har forskjellige metoder for å kommunisere med åndeverdenen. Folk ber vanligvis psykiske medier om å gjøre mediumskapsavlesninger for helbredelse og veiledning.

Mentalt mediumskap

Mentalt mediumskap er praksisen med å heve ens vibrasjon for å benytte seg av samme frekvens som de i åndeverdenen. Ved å gjøre dette kan man motta meldingene som åndene prøver å formidle.

Et psykisk medium kan bruke en, to eller alle de psykiske evnene nevnt ovenfor. De kan videresende informasjonen fra åndeverdenen til personen som ber om en mediumskapslesing.

Trance Mediumship

Transemediumskap blir sett på som en form for mentalt mediumskap. Både transe-mediumskap og mentalt mediumskap har en lignende prosess for å forbinde med åndene.

Forskjellen er at i transemediumskap går et psykisk medium inn i en dyp, endret tilstand der åndene kan påvirke sinnet deres. Her lar et psykisk medium åndeverdenen bruke sin fysiske kropp til å kommunisere.

Det er viktig å merke seg at ånder ikke kontrollerer det psykiske mediet. Det psykiske mediet lar med vilje deres ego gå til side og lar åndene kommunisere i den fysiske verden.

Fysisk mediumskap

Fysisk mediumskap er det sjeldneste og mest utfordrende å utføre. Det krever psykiske medier 10 til 20 års praksis og ferdigheter for å gjøre denne typen mediumskap.

Det psykiske mediet blir en kanal for åndene til å manipulere energier og utføre fysiske manifestasjoner. Disse manifestasjonene kan være i form av banking, klokkeringing eller høye lyder.

Direkte stemme

I denne typen mediumskap blir et psykisk medium tilretteleggeren, mens åndene snakker direkte gjennom mediet. Mange er skeptiske til gyldigheten av direkte stemmemedieskap.

Kanalisering

Her lar et psykisk medium ånden komme inn og kontrollere deres fysiske kropp. Ofte ber folk psykiske medier om å utføre denne typen mediumskap slik at de kan overvinne sorg og få avslutning ved direkte å snakke med sine avdøde kjære.

Siste tanker

Det er mange grunner til at man kan søke et psykisk medium for råd. Profesjonelle synske på denne nettsiden som spesialiserer seg på forskjellige typer mediumskap kan hjelpe deg med å få kontakt med dine avdøde kjære eller hjelpe deg med å få veiledning fra høyere åndelige vesener.

Å komme i kontakt med en avdød kjære kan hjelpe deg med å helbrede sorgen din eller hjelpe deg med å få avslutning. Du kan også få kontakt med engler eller åndelige veiledere for å få veiledning eller opplysning.

Hvis du bestemmer deg for å be om et synsk medium, bør du huske det gjør deg klar mentalt, følelsesmessig og åndelig på forhånd. Det er også viktig å ha et åpent sinn når du konsulterer psykiske medier.