6 tidprøvede bønner for å kutte sjelebånd som fungerer

Et sjelsbånd er en unik kobling som binder to mennesker i sinn, kropp og ånd, ofte gjennom løfter og forpliktelser eller ved å være fysisk intime. Bibelen nevner tilfeller som ligner tanken på sjelebånd. Disse konseptene inkluderer en mann og en kvinne som blir ett i kjød (1. Mosebok) og to sjeler som flettes sammen som et vitnesbyrd om vennskap (Samuel).

Relasjonene nevnt ovenfor er eksempler på sunne sjelebånd, men det er også usunne eller ugudelige sjelebånd som må kuttes for å unngå å skade en eller begge personene som er involvert i båndet. En mektig måte å bryte ugudelige sjelebånd på er å be.

Gud er et allmektig, allvitende og alltid tilstedeværende vesen, og han kan hjelpe deg å kutte et sjelsbånd og helbrede fra sårene som båndet forårsaket deg. Det er best å be en personlig bønn for å sette klare intensjoner. Du kan også bruke bønnene nedenfor for å bringe håp inn i situasjonen din.Beste bønner for å kutte sjelebånd

  bedende person

Bønn I

Allmektige Far, mitt hjerte er fylt av bekymring og uro. Jeg kjenner igjen kraften i sjelebånd og hvordan de kan binde mitt sinn, kropp og sjel med en annen person. Når jeg møter nye mennesker i livet mitt, frykter jeg at jeg fletter meg sammen med noen og glemmer min egentlige hensikt.

Jeg ber deg ydmykt om å gi meg mot til å møte frykten min og overvinne angsten min. Måtte du hjelpe meg å unngå og gi avkall på muligheten for å bli bundet i et ugudelig sjelsbånd. Kan du også hjelpe meg kutte sjelebånd som hindrer meg i å gjøre din vilje.

Du, min Herre, er min styrke. Jeg stoler på Din suverene omsorg. Amen.

Bønn II

Herre Gud, jeg kommer til Deg i dag og ber Deg om å gi meg visdom til å avgjøre om jeg har gudfryktige eller ugudelige sjelebånd. Måtte du gi meg motet til å endre min nåværende knipe ved å hjelpe meg å kutte meg fra ethvert usunn sjelsbånd jeg måtte ha.

I ditt aller helligste navn gir jeg avkall på alle løfter, forpliktelser, løfter og pakter som jeg har inngått, bevisst eller ubevisst, som bidro til å danne det ugudelige sjelebåndet. Måtte du sende meg Den Hellige Ånd så jeg kan frigjøre meg fra all ond påvirkning.

Hjelp meg å lengte etter din guddommelige nåde mer enn jeg ønsker å synde. Jeg stoler på og vil alltid lytte etter din veiledning. Jeg spør om dette i Jesu navn. Amen.

Bønn III

Barmhjertige Far, jeg ber om tilgivelse, for denne synderen fornærmet deg. Jeg har forvillet meg bort fra veien du har valgt for meg ved å vikle meg inn i ugudelige forhold.

Jeg er her, foran Din trone, for å bekjenne mine synder. Jeg har syndet sterkt ved å begå ______. Denne onde handlingen dannet sjelebåndet jeg har med (oppgi navnet på personen).

Det jeg gjorde var galt, og jeg angrer oppriktig for alle mine syndige handlinger. Jeg ber ydmykt om din tilgivelse. Herfra og fremover vil jeg gjøre alt for å bare gå på veien du har satt for meg.

Måtte du komme inn i hjertet mitt, rense sjelen min og hjelpe meg å bryte disse usunne sjelebåndene. Jeg tror, ​​Herre, at du vil lede mine tanker og hjelpe meg å helbrede fra mine trengsler og lidelser. Jeg erklærer at alle avtaler jeg har gjort som etablerte sjelebåndet, er ugyldige, i Jesu navn. Amen.

Bønn IV

Allmektige Far, jeg er her foran deg med et åpent hjerte, klar til å motta din vilje. Jeg kan føle at jeg skilles fra Ditt Hellige nærvær på grunn av det ugudelige sjelebåndet jeg har dannet med (oppgi navnet på personen).

Jeg er klar over min voksende besettelse, og jeg kan kjenne sjelebåndets skadelige effekter på mitt generelle velvære. Det ser imidlertid ut til at jeg ikke finner motet og styrken til å bryte ut av tornene som binder meg.

Måtte Du bryte denne åndelige koblingen som binder meg med (oppgi navnet på personen), for det hindrer meg i å komme nærmere Deg. Hjelp meg å huske at jeg er elsket av deg og at jeg må bringe ære til ditt navn. Jeg spør om dette i Jesu navn. Amen.

Bønn V

Himmelske Fader, jeg kommer i din nåde for å be om din guddommelige beskyttelse. Jeg er klar over det ugudelige sjelebåndet som binder meg med denne personen. Båndet gjør meg for knyttet til dem, til det punktet at forholdet vårt ble giftig.

Jeg erkjenner at båndet vårt er forvrengt. Jeg føler meg fanget og fortapt. Jeg opplever at jeg kontinuerlig blir manipulert og lurt. Vennligst gi meg styrken til å gå ut av dette giftige forholdet og klippe snoren av lojalitet som binder meg til (oppgi navnet på personen).

Omring meg med Ditt hellige lys som kan beskytte meg mot alt ondt. Tillat meg å søke tilflukt og ly under Din favn, for Du er min beskytter.

Måtte du gi meg makten til å vite hva som er sant, gjøre det som er rett og velge å være hederlig. Jeg spør om dette i Jesu hellige navn, Amen.

Prayer VI

Allmektige Far, jeg vil gjerne gi deg min oppriktige takknemlighet. På grunn av Din nåde var jeg i stand til å se sjelen som forbinder meg med (oppgi navnet på personen). Med din hjelp var jeg i stand til å innse at jeg må bryte dette ugudelige sjelebåndet.

Jeg takker deg, Far, for din godhet og evige kjærlighet. Jeg omvender meg også for mine synder, både kjente og ukjente, som gjorde at det ugudelige sjelebåndet ble dannet. Tilgi meg at jeg har gått bort fra Din helligste vilje.

Måtte du gi meg mot til å tilgi (oppgi navnet på personen) for deres del i å danne og styrke dette ugudelige sjelebåndet også. Jeg bryter nå dette sjelebåndet og kutter ethvert grep dette ondsinnede båndet har på meg. Måtte du også beskytte meg mot eventuelle usunne sjelebånd som kan dannes i fremtiden. Amen.

Andre måter å bryte et sjelebånd på

  1. Bestem hvordan Soul Tie ble dannet

  hjerteformet tau

Det finnes ulike typer sjelebånd, og følgelig dannes de på forskjellige måter. Intellektuelle sjelebånd (også kalt platoniske sjelebånd), for eksempel, dannes når to personer deler samme prinsipper og tro. Et slikt bånd er vanligvis mellom mentor og student.

Tro mot dets ord, er emosjonelle sjelebånd koblinger basert på følelser som kan være positive, for eksempel kjærlighet, eller negative, for eksempel frykt. Åndelige bånd som oppstår på et følelsesmessig nivå kan være mellom ektepar, venner eller foreldre og barn.

Den tredje typen sjelebånd er basert på fysiske tilknytninger. Sjelebånd kan dannes når to personer gjør seksuelle handlinger. Denne typen bånd kan være en manifestasjon av kjærlighet og hengivenhet (f.eks. mellom mann og kone), men det er også tider når det er et produkt av utukt (som seksuelt misbruk).

For å bryte ugudelige sjelebånd (spesielt de som er skapt på grunn av syndige handlinger), må du først erkjenne båndet du har med denne personen. Etterpå er det best å finne ut hvordan det ble etablert i utgangspunktet. Fra da vil du kunne analysere dens natur og handle deretter.

  1. Kast gjenstander relatert til denne personen

Gjenstander som gaver gitt til deg av den andre parten kan bidra til å styrke båndet mellom dere to. I likhet med mennesker, inneholder materielle ting også psykisk energi. Derfor vil det å forkaste ethvert element relatert til denne personen også bidra til å bli kvitt den betydelige innflytelsen de har på deg.

  1. Tenk på Soul Tie som en fysisk snor og visualiser å klippe den

  tautrådsaks

Å visualisere det åndelige båndet som et fysisk tau, slips eller snor som forbinder deg og denne personen og deretter fortsette å kutte det med en hvilken som helst skarp gjenstand er en unik måte å bryte et sjelbånd på. Du må føle båndet i sjelelenken og sørge for at du slipper all negativ energi når du klipper den fysiske ledningen du ser for deg.

  1. Bestill en konsultasjon med en åndelig rådgiver

Et sjelebånd er en form for sjeleforbindelse. Åndelige rådgivere er kunnskapsrike på dette feltet, og de vil kunne gi deg svar på alle spørsmål du har om dette unike båndet.

Sjeleforbindelser er generelt komplekse begreper. Selve ideen overskrider logiske og praktiske forklaringer. Det hjelper ikke at hver type sjeleforbindelse har et spesifikt formål; derfor kan det å håndtere dem være ganske forvirrende, og til tider mer enn overveldende.

Siste tanker

Det er av ytterste viktighet å forstå naturen til sjelebånd før du fortsetter å bryte båndet ditt med en (eller flere) personer. Profesjonelle åndelige rådgivere som spesialiserer seg på sjelebånd og alle typer sjeleforbindelser kan hjelpe deg med å håndtere ugudelige (så vel som ensidige) sjelebånd.

Usunne sjelebånd kan gi deg skade, noe som kan være trivielt, livstruende eller begge deler. Hvis du gjenkjenner tegnene på ugudelige sjelebånd, er det tilrådelig å søke øyeblikkelig åndelig hjelp.