4 Kraftige Crystal Aura-betydninger og personlighet forklart

Hvert individ har en aura, et energifelt som omgir kroppen, og det er synlig som et fargerikt lys. En persons aura kan være i en eller flere farger, og hver nyanse har en spesifikk betydning for den.

Krystallaurafargen (også kalt den klare auraen eller kameleonauraen) er en av de sjeldneste (om ikke den sjeldneste) blant alle aurafargene. Krystaller, menneskene som bærer en krystallaura, er følsomme, intuitive, intelligente, åndelige og er naturlige healere. De har en tendens til å endre aurafargen for å matche aurafargepersonligheten til menneskene rundt dem.

Personer med en krystallaura har unike personligheter og egenskaper. Det er best å knytte kameleonaurafargen til ulike livsaspekter, for eksempel forhold og karriere, for å lære mer om denne uvanlige aurafargen.Crystal Auras karakteristiske egenskaper

 aura person illustrasjon

Tro mot navnet, betegner en kameleon-aura evnen til å tilpasse seg omgivelsene. Bærere av krystallauraen endrer auraen sin til en farge som passer bedre med aurafargen til personen (eller personene) de forbinder med.

Derfor, hvis du er en krystall, vil du sannsynligvis kunne ha et harmonisk forhold til nesten enhver person du møter. Personligheten til aurafargen du endret til vil også gjenspeiles i tankene, følelsene og den generelle oppførselen din.

På sin side er det ganske vanskelig å bestemme den virkelige personligheten til de med en krystallaura. Tross alt er deres tanker, følelser og handlinger sterkt påvirket av menneskene rundt dem.

Derfor kan en krystallaura være et tveegget sverd. Selv om du kan komme overens med alle på grunn av din tilpasningsevne, vil du også ha en tendens til å absorbere andres auraer uten store problemer. Derfor kan denne hendelsen resultere i et energitap som vil gjøre deg utslitt ikke bare fysisk, men også følelsesmessig og mentalt.

For å unngå å tappe energien, må du trene sentrerings- og jordingsøvelser. Når du først er i en bedre fysisk, følelsesmessig, mental og åndelig tilstand, vil krystallauraen din hjelpe deg med å leve et mer tilfredsstillende liv.

En annen unik evne som mennesker med en krystallaura besitter, er deres tilbøyelighet til helbredelse. De er naturlige kanaler for helbredende energi, og dermed kan de fjerne sin egen og andres energiblokkeringer.

1. Om Crystal Aura personlighet og oppførsel

 hånden på bibelen

Å ha en krystallaura innebærer at du elsker livet og setter pris på det minste. Du oppnår lykke fra noe som andre mennesker kan oppfatte som trivielt, som et smil fra en fremmed, et barns latter eller en vakker blomst du har kommet over mens du gikk hjem fra jobb.

Krystaller er også dype og kritiske tenkere, og de liker å lese bøker og diskutere saker som relaterer seg til det åndelige og det filosofiske. De har en tendens til å tilbringe mesteparten av tiden alene og i stillhet for selvrefleksjon.

Hvis du har en klar aura, er du mest sannsynlig alltid på jakt etter kunnskap. I stedet for å henge med vennene dine, foretrekker du sannsynligvis å bo i hjemmet ditt for å tenke på ulike emner som meningen med livet.

Slik personlighet og oppførsel kan få deg til å virke som en reservert person for andre. Å sosialisere med andre mennesker kan være utfordrende for deg, og det hjelper ikke at du har problemer med å håndtere støy og kaotiske situasjoner generelt.

Som nevnt tidligere, hvis ting blir overveldende og forvirrende for deg, er det best å bruke tid på å forynge kropp, sinn og ånd. Meditasjon og andre sunne aktiviteter, som å lytte til beroligende musikk, gjøre kunst eller fordype deg i naturen, hjelper betydelig.

2. Om kjærlighet og relasjoner

 kjærlighetsblokker stavet

I hjertesaker kan de med en krystallaura være ganske sårbare. Selv om de viser denne siden av dem til partneren sin, nøler de ikke med å tegne linjer. De vet hvordan de skal sette sine grenser når ting blir for overveldende for dem.

En krystallaura kan også bety at de er følsomme og oppmerksomme på partnerens behov. I tillegg til det er de sterke og motstandsdyktige, spesielt når de møter utfordringer i forholdet.

Bærere av krystallauraen er veldig milde, og de søker en spesiell person som helt og holdent kan akseptere dem uavhengig av deres feil. Å møte noen som forstår dem kan være en utfordring. Dette er fordi ingen kan forstå dem bedre enn de selv gjør.

Som nevnt tidligere, har mennesker med en krystallaura vanskelig for å sosialisere seg og håndtere kaotiske situasjoner. Derfor har de en tendens til å søke noen som kan få dem til å føle seg rolige, trygge og trygge. De trenger noen som vil gi dem plass til å nyte sin ensomhet og forstå deres stille, rolige natur.

3. Om karriere

Personer med en kameleon-aura er intelligente mennesker som kan trives i alle felt etter eget valg. På grunn av deres enorme kunnskap, høye intellekt og kjærlighet til filosofi og åndelige spørsmål, har de en tendens til å velge å bli elskere av kunst (forfattere, kunstnere, musikere, etc.), leger, geistlige medlemmer, psykiske rådgivere eller åndelige rådgivere.

Fordi de er fokusert innover og har en velbalansert disposisjon, viser de sjelden en aggressiv personlighet på arbeidsplassen. De med en klar aura er mer organiserte og selvsikre.

Dessuten kan de fungere og utføre pliktene sine effektivt, selv i et teammiljø, i motsetning til hva de fleste kanskje tror. Likevel fungerer de best når de er alene.

4. Om helse

 yogastilling

En av ulempene med å være en krystall er deres skjørhet og følsomhet, både fysisk og følelsesmessig. Som man kanskje vet, henger både kropp og sinn sammen.

For krystaller kan deres følelsesmessige følsomhet føre til fysiske helseproblemer. Derfor må de alltid beskytte seg mot de negative vibrasjonene de kan absorbere fra andre mennesker og deres umiddelbare omgivelser.

Forteller tegn på at du har en krystallaura

 • Du kan tilpasse deg enhver situasjon uten problemer.
 • Andre mennesker opplever energimangel når de er rundt deg.
 • Du gir andre en følelse av fred og ro (som kan være en form for åndelig helbredelse).
 • Folk føler seg komfortable med å bære sjelen sin til deg.
 • Du kan umiddelbart merke om en person lyver.
 • Selv om du setter pris på de små tingene, misliker du hverdagslige oppgaver fordi de virker meningsløse for deg.
 • Selv om du kan mingle med hvem som helst, har du få venner som er nær deg.
 • Du nyter ensomheten.

Mer om Auras og Aura Color Groups

 meditasjonsillustrasjon

Den menneskelige auraen har syv auriske lag: det eteriske laget, det emosjonelle laget, det mentale laget, det astrale laget, det eteriske sjablonglaget, det himmelske laget og det keteriske sjiktet senere (også kalt kausallaget). Hver av disse er koblet til de syv hovedchakrapunktene og har spesifikke funksjoner.

Det første auriske laget, det som er nærmest huden, er det eteriske laget eller eterlegemet. Det er koblet til det første chakraet (mer ofte kalt rotchakraet), som ligger ved bunnen av ryggraden. Rotchakraet er for det meste assosiert med den fysiske kroppen og andre livsgrunnlag, som grunnleggende behov, trygghet og overlevelse.

Det eteriske laget kan ha en eller en kombinasjon av de tolv eteriske livsfargene. Disse eteriske fargene kan kategoriseres i fem grupper: den fysiske fargegruppen (rød og oransje), handlingsfargegruppen (gul og magenta), analytisk fargegruppe (grønn og brun), emosjonell fargegruppe (blå, lavendel og indigo), og åndelig fargegruppe.

Krystallaurafargen tilhører den åndelige fargegruppen sammen med den fiolette aurafargen. Teknisk sett er krystall (også kalt hvitt lys) ikke en farge, men en legemliggjøring av alle fargene kombinert. Derfor er krystaller mer tilpasset høyere energivibrasjoner, og derfor er livsformålet deres å bli kanaler for helbredende energi for å hjelpe til med å opplyse menneskeheten.

Finne en Aura-leser

En krystallaura er svært sjelden, og selv om du kan observere noen talende tegn på at du har denne uvanlige aurafargen, er det stor sannsynlighet for at dette ikke er tilfelle. Derfor er det best å søke hjelp fra en aura-leser for å bestemme aurafargen din. Profesjonelle synske på denne nettsiden som spesialiserer seg på auraavlesninger kan hjelpe deg med å skjelne aurafarge og personlighet.

I en auralesing kan auraleseren motta informasjon om din nåværende fysiske, emosjonelle og mentale tilstand. Dessuten kan de få innsikt i omstendighetene dine, inkludert de tingene som kan forårsake angst eller stress.