4 βασικά ενεργειακά χαρακτηριστικά διπλής φλόγας που πρέπει να γνωρίζετε

Όλα τα ανθρώπινα όντα συνδέονται σε ενεργειακό επίπεδο και οι δίδυμες φλόγες απεικονίζουν καλύτερα αυτόν τον βαθύ πνευματικό δεσμό. Οι δίδυμες φλόγες μεταφέρουν ενέργεια που πιστεύεται ότι δονείται σε α