Όψεις συναστρίας για αδελφές ψυχές στην αστρολογία (Επεξήγηση Α-Ω)

Στην αστρολογία, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη συναστρία για να προσδιορίσουν τις συμβατότητες της αδελφής ψυχής. Όσοι είναι νέοι ή δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την πρακτική συνήθως επικεντρώνονται μόνο στη σύνδεση του