Co je to karmický dluh a jak jej odstranit? (5 jednoduchých způsobů)

Každá dobrovolná myšlenka, slovo a skutek člověka, ať už dobrý nebo špatný, s ním putuje z jednoho života do druhého. Duše jde na duchovní cestu a cestou si vytváří vzpomínky. Tyto vzpomínky tvoří karmický dluh.

Karmický dluh je břemeno, které lidé nesou v důsledku chyb, kterých se dopustili ve svých předchozích životech. Chcete-li to vyčistit, musíte určit, co tvoří jejich karmický dluh, a ukončit karmické vzorce změnou chování, které jim brání v dosažení zvýšených stavů uvědomění.

Dokud člověk nevyčistí svůj karmický dluh, jeho duše bude pokračovat v procesu inkarnace. Účelem toho je získat znalosti a moudrost, dosáhnout zvýšených stavů uvědomění a naučit se konkrétní lekci, kterou jsme předtím nebyli schopni objevit.Pochopení karmy a karmického dluhu

Karma, vypůjčené ze sanskrtského slova sakra význam čin, čin, výkon, odkazuje na neměnný zákon příčiny a následku. Jednoduše řečeno, to, co jedinec předá Vesmíru (každou myšlenku, slovo a čin), obdrží stejným způsobem.

Jednání jednotlivce určují budoucí projevy jeho existence. Karmický dluh je akumulace negativní energie vyplývající z chování, které má škodlivé důsledky.

Karmický dluh se nemusí projevit okamžitě. Břemeno, které nyní neseme, mohlo pocházet z doby před několika životy. Může mít také různé formy, ale v podstatě má stejnou energii.

Karmický dluh neznamená trest za křivdy spáchané v minulých životech. Je to pouze způsob, jakým vesmír vyvažuje energii. Přetrvávající negativní energie bude rozptýlena až poté, co bude karmický dluh uznán a vyřešen.

Činnosti jednotlivce v průběhu života se v současnosti projevují v jeho současném životě. Člověk musí zhodnotit jejich chyby a slabosti a nechat se duchovně zranitelnými. Duchovní zranitelnost vede k upřímné sebekontemplaci.

Jak vyčistit karmický dluh

Identifikujte svůj karmický dluh

  muž sebereflexe

Abychom odstranili karmický dluh, musíme nejprve rozpoznat a zjistit, co jej tvoří. I když se to může zdát samozřejmé a nekomplikované, identifikace karmického dluhu je často nejnáročnější částí procesu.

Karmický dluh lze považovat za vzorce v životě člověka, které potřebují zlepšení. Tyto vzorce se mohou jevit jako neustálé boje v několika aspektech života, jako je vztah se sebou samým nebo s jinými lidmi.

Nejjednodušší způsob, jak vidět karmické vzorce, je udělat nějakou sebereflexi. Být k sobě upřímný a reflektovat své minulé a současné činy nám umožňuje objevit odpovědi na mnoho našich otázek.

Meditace a další věštecké praktiky umožňují lidem, aby si ujasnili sami sebe a svůj život tím, že promluví se svým Vnitřním neboli Vyšším Já. Lidé mohou také požádat o radu přítele nebo se poradit s intuitivním poradcem nebo psychickým poradcem.

Buďte zodpovědní za své činy

Je třeba si uvědomit, že současná existence člověka je propojena a je produktem jeho dřívějších životů. Pouhá identifikace vlastního karmického dluhu neznamená automaticky za něj nést odpovědnost.

Aby jednotlivec smazal karmický dluh, musí uznat chyby, kterých se dopustil ve svých minulých životech, poučit se z nich a převzít za ně odpovědnost. Přemýšlejte o tom, jak v tomto životě dělat věci jinak.

Těžké vazby s negativními lidmi

  žena opouštějící osobu

Přerušení vazeb znamená stanovení hranic a distancování se od lidí, kteří mají podobné negativní energie. Tyto energie mohou člověku bránit ve smazání jeho karmického dluhu.

Negativní energie jsou hnací silou karmického dluhu, který se přenáší po celý život. Být obklopen lidmi se stejnou energetickou blízkostí může jedinci bránit ve smazání karmického dluhu.

Odpustit a uzdravit

  ruční bílé holubice

Negativní energie se živí záští. Aby člověk unikl z koloběhu negativity, musí vysílat pozitivní energii.

Odpuštění transformuje negativní energii na pozitivní energii a Vesmír ji vyrovná. Odpustit znamená zbavit se hněvu, hořkosti, frustrace a zlomyslných úmyslů, které přináší zranění, zrazení nebo zanedbávání.

Odpuštění ustoupí uzdravení, které pak člověku poskytne pocit klidu a osvobození. Léčení také znamená vyživovat něčí ducha.

Změňte své chování a porazte své slabé stránky

Změnit své chování a porazit své slabosti vyžaduje nesmírné množství vůle a duchovní síly. Konečným cílem je překonat negativní vlastnosti, které umožňují pokračování cyklu.

Lidé se nesmí nechat svázat svým minulým destruktivním chováním. Jste hybatelem svého osudu. Zjistěte, zda má vaše současná praxe nějaké nevýhody, a změňte je, pokud již nejsou přínosem.

Důležité je věřit v sebe sama. Změna k lepšímu pomalu, ale jistě. Přeměňte své slabé stránky na silné stránky.

Jedním z nejvíce podceňovaných způsobů, jak vyčistit svůj karmický dluh, je žít zásadový život. Sklízíš, co zaseješ; proto konej dobro a ono se ti to vrátí.

Způsoby, jak určit svůj karmický dluh

Karmický dluh a numerologie

  čísla kostek

V numerologii je dalším způsobem, jak identifikovat svůj karmický dluh, určení čísla karmy na základě data narození. Řecký filozof Pythagoras věřil, že každé číslo pulsuje energii, která pomáhá odhalit vodítka, která mohou souviset s předchozími životy člověka.

Jak zjistit své číslo karmy

Nejjednodušší způsob, jak určit své číslo karmy, je odečíst jedničku ode dne vašeho narození a poté toto číslo snížit na jedno číslo fadicovým přidáním, pokud je výsledkem dvoumístné číslo jiné než 11 nebo 22.

Například britská herečka Emily Blunt se narodila 23. února 1983; takže její číslo karmy se vypočítá následovně:

Číslo karmy = (den narození – 1) = (23 – 1) = 22

Herec Chris Evans se narodil 13. června 1981; takže jeho číslo karmy se vypočítá následovně:

Číslo karmy = (den narození – 1) = (13 – 1) = 12

Vzhledem k tomu, že výsledkem je dvoumístné číslo jiné než 11 nebo 22, snižte číslo na jednu číslici přidáním fadic:

Číslo karmy = (1 + 2) = 3

Hodnoty karmy a jejich významy jsou uvedeny níže:

0 – Příležitost začít s čistým štítem

1 - Potřeba nezávislosti

dva - Naučte se používat intuici

3 - Překonejte tendenci být příliš frivolní a povrchní

4 - Překonejte lenost z minulých životů; je třeba více pracovat

5 - Odolávejte osobním radostem

6 – Překonejte strach ze závazku ve vztazích

7 – Rozvíjejte víru a spiritualitu

8 – Naučte se nezneužívat peníze

9 – Naučte se pomáhat druhým

jedenáct - Naučte se chápat životní příležitosti

22 – Přijměte zodpovědnost

Karmický dluh a Akášické záznamy

  akašické záznamy

Dalším způsobem, jak určit karmický dluh, je prozkoumání akašických záznamů. Akášický záznam je historií minulých životů člověka. Odhaluje nejen podrobnosti o jejich minulých životech, ale také informace o současných situacích i budoucích možnostech.

Chcete-li hledat své Akášické záznamy, musíte být bez špatného úmyslu. Záznamy jsou přístupné pouze těm, kteří mají čisté úmysly vyčistit svůj karmický dluh a mohou přijmout ducha přijetí, aby vstoupili do meditačního stavu.

Může být náročné porozumět vašim Akášickým záznamům sami. Je vhodné vyhledat radu vyškoleného duševního nebo intuitivního poradce, který je lépe vyškolen v interpretaci akášických záznamů.

Závěrečné myšlenky

Identifikace vlastního karmického dluhu je často nejnáročnější částí procesu. Profesionální jasnovidci na této webové stránce vám mohou pomoci na vaší cestě sebeobjevování, abyste lépe porozuměli karmickému dluhu a určili karmické příležitosti.

Vesmír je celý o vyvážených energiích. Čištění karmického dluhu je čistě o učení duchovních a životních lekcí. Pochopení svého karmického dluhu pomůže získat duchovní osvícení.