Cítíte energii spřízněné duše? 4 jasné známky, na které si dát pozor

Spojení spřízněných duší, stejně jako každé jiné spojení duší, jsou velmi důležité, protože nám pomáhají na naší cestě k duchovnímu růstu. Spojení spřízněné duše přesahuje fyzická omezení, a jakmile potkáte svou spřízněnou duši, pocítíte to na energetické úrovni.

Pokud cítíte energii spřízněné duše, další věc, kterou musíte udělat, je potvrdit to pohledem na známky spojení spřízněné duše. Musíte také určit povahu spojení duše, které máte s touto osobou (např. romantické, karmické atd.). V případě pochybností je vhodné vyhledat pomoc psychického poradce, abyste se dozvěděli více o vašem jedinečném duchovním poutu.

Častěji než ne, potkáváme naše spřízněné duše nejen v jednom, ale v několika životech. Pouto, které s nimi máme, je výrazné a mimořádné. Pokud máte v úmyslu potvrdit energii spřízněné duše, kterou cítíte, musíte se spolehnout na své nevědomí, které vám pomůže rozpoznat známky spojení spřízněné duše .4 znaky, které je třeba hledat pro potvrzení spojení spřízněné duše

1. Váš vnitřní pocit a/nebo intuice vám říkají, že jste duchovně propojeni

  mysl lidská ilustrace

Většina lidí zaměnitelně používá termíny intuice a instinkt. Ačkoli jsou si dost podobní, instinkt je více pociťován na fyzické úrovni. Na druhou stranu je intuice spíše vnitřním věděním, které nelze racionálně ani logicky vysvětlit.

Jsou chvíle, kdy vám instinkt i intuice řeknou, že jste s touto osobou skutečně duchovně spojeni. Jakmile potkáte svou spřízněnou duši, budete v podstatě vědět, že budou hrát významnou roli ve vašem životě. Někdy dokonce ucítíte brnění (nebo jinou fyzickou reakci) po celém těle během prvního setkání.

Ať už je to vaše intuice nebo pocit, který vám dává signály, musíte ji poslouchat. Pokud je pro vás obtížné spoléhat se na svou intuici, je vhodné věnovat dostatek času jejímu zlepšování. Významně pomáhají meditace, uzemňovací cvičení a centrovací cvičení.

2. Cítíte silný pocit obeznámenosti s nimi

  známost ilustrace

Naše spřízněné duše jsou součástí naší větší skupiny duší, se kterou máme a smlouva duše . Věří se, že se s námi reinkarnují z jednoho života do druhého, aby splnili svou povinnost pomoci nám dosáhnout vyššího stavu vědomí.

Není divu, že jakmile potkáte svou spřízněnou duši, budete mít pocit déjà vu. Koneckonců, je velmi pravděpodobné, že jste se již setkali se svou spřízněnou duší ze svých předchozích životů.

Tento pocit ohromující známosti vás může zpočátku nechat zmatený. Nakonec však zjistíte, že této osobě zcela důvěřujete.

Vztahy spřízněných duší nemusí být vždy romantické. Vaše matka, bratr, přítel nebo mentor může být vaší spřízněnou duší. Vaše spřízněná duše je v podstatě někdo, kdo s vámi bude na vaší cestě k duchovní evoluci.

Bez ohledu na typ spojení spřízněné duše, kterou s touto osobou máte, jejím účelem je pomoci vám dosáhnout vyššího stavu vědomí a objevit absolutní pravdy. Proto se můžete vidět, jak jim pomalu odhalujete své skutečné já. Také vás povzbudí, abyste vyšli ze své komfortní zóny.

3. Setkáváte se s nimi ve správný čas

  hodiny

Setkání se svou spřízněnou duší není náhoda. Setkáte se s nimi, až když budete připraveni začít svou cestu k dosažení svého nejvyššího dobra. Pokud se sejdete s člověkem, který vám pomůže otevřít cestu, která vám umožní přijmout božskou lásku, pak je velká šance, že je to skutečně vaše spřízněná duše.

4. Sdílíte s nimi telepatické a empatické spojení

  telepatie ilustrace

Spřízněné duše sdílejí hluboké a jedinečné pouto, které jim umožňuje telepaticky komunikovat a vnímat emoce a pocity toho druhého. Sdílení telepatického spojení a empatického spojení s touto osobou je výmluvným znamením, že je to vaše spřízněná duše.

Budete moci slyšet a sdílet své myšlenky se svou spřízněnou duší, i když nekomunikujete verbálně. Budete také schopni vycítit, co cítí, bez ohledu na vzdálenost. Některé spřízněné duše jsou hluboce propojeny do té míry, že mohou vnímat to, co ten druhý cítí na fyzické úrovni.

Hlavní typy spojení spřízněných duší

Jak již bylo řečeno, vztahy spřízněných duší nejsou vždy v podstatě romantické (na rozdíl od všeobecného přesvědčení). Po potvrzení, že tato osoba je skutečně vaší spřízněnou duší, je další užitečnou věcí, kterou musíte udělat, je určit, jaký typ spojení spřízněné duše oba sdílíte.

Protože existuje mnoho různých typů spojení duší, je snadné je zaměnit za druhé. Nejlepší je vědět, jaký druh duchovního pouta máte, protože zmatek může vést k neopodstatněným situacím.

Romantické spřízněné duše

  pár polibek na čelo

Když lidé zmiňují slovo spřízněné duše (zejména v populárních médiích), většinou mají na mysli romantické spřízněné duše. Více často než ne, vaše romantická spřízněná duše je osoba, se kterou se rozhodnete strávit zbytek svého života.

Ačkoli se naše romantická spřízněná duše často stává naším životním partnerem, není tomu tak vždy. Navíc vztah, který budete mít s romantickou spřízněnou duší, vám nezaručí pohádkový konec.

Podobně jako u jakéhokoli jiného typu vztahu spřízněné duše budou existovat výzvy, kterým musíte oba čelit. Překonání těchto potíží přispěje k vašemu duchovnímu rozvoji. V tomto bodě je také důležité poznamenat, že ve svém životě je možné potkat více než jednu romantickou spřízněnou duši.

Karmické spřízněné duše

  pár se drží za ruce

Na rozdíl od vztahu, který sdílíme s naší romantickou spřízněnou duší, karmické vztahy nemají trvat. Kromě toho jsou karmické vztahy jedním z nejbolestivějších vztahů, které zažijete s partnerem duše.

Důvodem karmických vztahů je univerzální zákon příčiny a následku. Vaše karmická spřízněná duše vás má naučit lekce, které jste se nemohli naučit ve svých předchozích životech.

Účelem naší karmické spřízněné duše je pomoci nám zastavit nezdravé vzorce. Jednoduše řečeno, jejich cílem je pomoci naší duši vyvíjet se. Tento proces může být velmi náročný a náročný.

Vaše karmická spřízněná duše ve vás může vyvolat to nejhorší, abyste si uvědomili, na čem byste měli pracovat, abyste se stali lepším člověkem. Z tohoto důvodu mohou být karmické vztahy extrémně těžké pro obě strany.

Karmické vztahy jsou ve své podstatě většinou romantické. Setkání se svou karmickou spřízněnou duší ve vás vyvolá pocit, jako byste se setkali jeden , osoba, která z vás udělá nejšťastnějšího člověka naživu po zbytek vašeho života.

Takové optimistické myšlenky mohou být důvodem vaší bolesti a utrpení, jakmile vztah skončí. Mnozí pletou svou karmickou spřízněnou duši za svou romantickou spřízněnou duši. Proto se k této osobě obvykle vážou většinou manželstvím.

Protože karmické vztahy obvykle nevydrží (protože karmické spřízněné duše přicházejí do našeho života pouze proto, aby nás naučily životní lekce), manželství s nimi často končí rozvodem. To je jeden z mnoha důvodů, proč je důležité určit povahu spojení vaší duše s někým. Rozlišení typu pouta, které máte, vám ušetří nerozumná (a často život měnící) rozhodnutí.

Dvojplameny

  dvouplamenné ženy

Dvojplamenné spojení je nejbožštějším typem spojení duše. Vztah, který budete mít se svým dvojplamenem, je možná nejintenzivnější, jaký zažijete. Můžeme mít jen jeden dvojplamen a ony slouží jako zrcadlo naší duše.

Pokud je naše romantická spřízněná duše nebo karmická spřízněná duše součástí naší větší skupiny duší a má stejný druh energie jako my, náš dvouplamen je v doslovném smyslu naší druhou polovinou. Dvojplamenný vztah může, ale nemusí být romantický. Může se také projevit jako forma hlubokého přátelství.

Společníkové spřízněné duše

  nejlepší přátelé se drží za ruce

Věří se, že náš pobyt na zemi je jen malou částí cesty naší duše. Během této krátkodobé návštěvy je nám souzeno potkat naše spřízněné duše.

Společnou spřízněnou duší může být člen rodiny, přítel, mentor, student, soused nebo dokonce známý v práci. Jejich účelem je pomáhat a doprovázet nás na naší cestě na Zemi.

Naše spřízněná duše s námi může být jen krátkou dobu v našem životě (možná, když procházíme těžkým obdobím) nebo po zbytek našich dnů. Bez ohledu na čas, který s nimi strávíme, jejich účelem je dát nám lásku, radost a povzbuzení.

Hledání psychologického poradce

Celý proces rozpoznávání vaší spřízněné duše a určování povahy vašeho duchovního spojení může být docela matoucí. Máte-li otázky týkající se vaší spřízněné duše (nebo spojení duší obecně), možná budete chtít vyhledat pomoc profesionálních duševních poradců.

Nabízejí psychické čtení spřízněné duše, které vám umožní rozeznat, zda jste se se svou spřízněnou duší již setkali (nebo zda máte spojení duše s konkrétní osobou). Před konzultací se specialistou na spřízněné duše si možná budete chtít předem připravit sadu otázek. Musíte také pamatovat na to, abyste měli otevřenou mysl, abyste zajistili úspěšné psychické čtení.