Quan passarà Tarot - Trobeu respostes avui

Els éssers humans tendeixen a témer el desconegut. És per això que una vegada que saben que passarà alguna cosa (o fins i tot si ni tan sols estan segurs de si passarà), el seu desig de