Жълто кълбо Значение и тълкуване (предупредителни сигнали)

Кълбата (наричани още призрачни кълба, духовни кълба или ангелски кълба) са малки сфери от светлина, за които се смята, че са духовни същности. Тези кълба от енергия обикновено не могат да се видят с невъоръжено човешко око, но обикновено се улавят на снимки или се засичат от инфрачервени монитори. Кълбата се появяват в различни цветове, всяко със специфично значение.

По принцип жълтото кълбо служи като предупреждение. Глобус от светлина в този цвят показва необходимостта да бъдете нащрек и да бъдете внимателни за възможна непосредствена опасност или предстояща трудна ситуация. Смята се също, че жълтите кълба представляват ръководни духове, които желаят да осигурят насърчение и мъдрост.

Противно на общоприетото схващане, кълбата не винаги трябва да бъдат обект на безпокойство. Тези енергийни топки могат да се възприемат като духовни същности, които искат да изпратят важно послание. По този начин е полезно да се определи значението и тълкуването на различните цветове на кълбото.Какво означава да видите жълто кълбо?

  жълти кълба

Същност и характеристики на кълба

Хората, които се съмняват в съществуването на паранормални същества като кълба, твърдят, че тези светлинни топки са или прахови частици, статично разреждане или просто разсеяни светлини. Въпреки че това обяснение може да е правилно в някои случаи, някои направени експерименти доказват обратното.

Глобус от светлина най-вероятно е кълбо, ако е плътна топка от енергия, която изглежда свети отвътре. Те също плават и се движат бързо от едно място на друго.

Кръглата форма на кълба символизира понятия като вечност и единство, които са свързани с ангелите. Ето защо някои вярват, че те са ангели в различна форма.

В допълнение към това кълбата служат и като ефективен проводник на ангелска енергия. Тъй като ангелските кълба вибрират на по-високи честоти, те обикновено не могат да се видят с просто човешко око.

Значение и тълкуване на жълтите кълба

Както споменахме по-рано, кълбата се различават по цвят. Цветът на топката от светлина зависи от аурата или емоцията на призрака, ангела или всяка друга духовна същност, която представлява.

Действителното значение и тълкуването на всеки цвят на кълбо все още са предмет на дебат. Въпреки това бяха направени предположения въз основа на символиката на самите цветове. Други фактори, като чувствата на човека и къде е забелязано енергийното кълбо, допринасят за значенията.

Има случаи на хора, които съобщават, че кълбото, което се е появило пред тях, има лице. Това е обичайно преживяване за хора, които са силно емоционални по време на споменатата среща. Може да изглежда, че кълба имат лицето на вашите починали близки и може да се материализират по време на погребения, рождени дни, сватби или други важни събития.

Някои вярват, че ако видите бледожълто кълбо, това е архангел Йофиел, ангелът на красотата и мъдростта, който се появява пред вас. От друга страна, наситено жълто кълбо представлява архангел Уриел, известен също като архангел на светлината и мъдростта.

Жълто кълбо действа като предупреждение или предупреждение. Винаги, когато видите светлинно кълбо в този цвят, препоръчително е да внимавате за възможна непосредствена опасност. Ако интуицията ви подсказва, че нещо не е наред, стойте далеч от мястото, където сте, или напуснете ситуацията незабавно.

Духовните кълба също гравитират към хора, които имат подобни вибрации. Например, ако имате жълта аура, жълто духовно кълбо може да се материализира близо до вас.

  жълти вибрации

Жълтите кълба също се свързват с мъдростта. Всеки път, когато видите такъв, това може да е знак да започнете да оценявате настоящата си житейска ситуация. Помислете за всеки аспект от живота си (романтичен живот, социален живот, кариера, здраве и т.н.) и различете коя област се нуждае от най-голямо внимание.

Да видите жълто кълбо може да означава много различни неща. За да разкрием значението му, помага да го поставим в контекст. Всичко се свежда до това как ще го интерпретирате въз основа на вашата конкретна ситуация.

Може да видите жълто кълбо, докато сте принудени да вземете решаващо или променящо живота решение. Когато това се случи, най-добре е да направите крачка назад и да преоцените възможностите си. Може също да искате да погледнете на обстоятелствата си от друга гледна точка.

Ако вече сте изправени пред дилема и видите жълто кълбо, това може да послужи като потвърждение на текущите ви чувства и емоции, вместо като предупреждение. Напротив, ако жълта топка от енергия се появи пред вас, докато сте опаковали багажа си за малко бягство, може да искате да отложите или пренасрочите плановете си.

Жълто кълбо може да служи и като знак за освобождаване от минали травми или негативни преживявания. Може да помислите да отделите малко време, за да се справите с демоните си и да работите върху емоционалното, умственото и духовното си изцеление.

Както беше подчертано, значението и тълкуването на жълто кълбо (и кълба като цяло) все още са предмет на дебат. Най-добрият начин на действие е да се вслушате в интуицията си, за да разберете истинското й значение. Наблюдавайте как се чувствате, къде сте били или какво правите, когато срещнете духовно кълбо.

Последни мисли

Накратко, кълба могат да бъдат духове, ангели и други светли същества. Те могат да служат и като послания за напътствие и защита. В същото време тези кълба от енергия могат да бъдат проявления на негативни същности.

Както се подразбираше по-рано, едно кълбо може да има различно значение за различните хора. Също така е от решаващо значение да го свържете с вашите конкретни обстоятелства, преди да заключите или да направите предположения. Когато се съмнявате, препоръчително е да потърсите съвет от професионален медиум или експерт в паранормалната област, който има обширни познания за природата на духовни същности като кълба.