Разпространение на Таро с 1 карта – Ръководство как да направите теглене на Таро с една карта

Човешките същества имат вътрешен подтик да търсят своята цел в живота. Четенето на Таро може да помогне на хората да придобият яснота и нова перспектива за живота. Таро с една карта е идеално за тези, които искат кратки, но завладяващи прозрения.

Четенето на таро с една карта е проста практика за гадаене, която може да помогне на човек да разбере по-дълбоко текущото си състояние, да бъде по-наясно със заобикалящата го среда и да взема разумни решения. Това таро с една карта дава ясни отговори на всеки въпрос, който човек има относно всеки аспект от живота.

Таро е инструмент, който помага на хората да се свържат с интуицията си. Четенето на Таро като цяло помага на хората да повишат самосъзнанието си, да подобрят креативността си, да усъвършенстват интуицията си и да намерят своя духовен път.Обяснено теглене на Таро с една карта

 една карта таро

Четенето на таро с една карта обикновено е типът четиво, което хората използват ежедневно. Може да се използва и в определен ден от седмицата или специални поводи като рожден ден. Това е чудесен начин да получите директни отговори на въпроси за живота, любовта, богатството, кариерата, здравето или взаимоотношенията.

Използването на теглене на таро с една карта има предимства и недостатъци. Предимството на четенето на една карта е, че по същество то ще предостави на търсещия мощни, директни отговори. Картата ще каже на търсещия това, което трябва да чуе, и съобщението ще бъде ясно и кратко.

Единственият недостатък на тегленето на таро с една карта е, че отговорът може да е небалансиран, като се има предвид, че никоя друга карта не може да го подкрепи, като даде повече представа.

Четенето на таро с една карта не е за хора, които имат въпроси, които се нуждаят от сложни и сложни прозрения, но е идеално за тези, които се нуждаят от бързи прозрения или кратки отговори със задълбочени, но ясни интерпретации.

Ежедневното четене

 държи карти таро

Както бе споменато по-горе, тегленето на таро с една карта обикновено се използва за ежедневни четения. При това четене търсачът избира една карта, която ще се превърне в тема на деня му. Повечето начинаещи в таро използват този вид четене, когато учат картите за първи път.

Поради своята краткост, една изтеглена карта ще бъде запомняща се за търсещия през целия ден. Целта на ежедневното четене е да повиши осведомеността на търсещия, тъй като той носи енергията на картата със себе си, докато преминава през деня си.

Преди да изтегли карта, търсещият трябва да изложи някои прости основни правила, като например да позволи на интуицията си да поеме надмощие дори преди да види карта. Търсещият трябва също да зададе ясен, конкретен и прочувствен въпрос, за да получи кратък отговор. И накрая, помага, ако търсещият медитира върху картата, която е изтеглил.

Абсолютната красота на таро е, че всяка карта има слоеве от значение. Богатството на символиката и историята зад всяко изображение създава вътрешната и външната реалност на хората. По-долу са някои начини, по които търсещият може да вземе предвид, когато тълкува картите.

Традиционната интерпретация

 карти таро на масата

Традиционното тълкуване на картата е нейното широко прието значение или набор от значения, установени през годините.

Шестите жезли, например, се отнася до триумф, признание и гордост. Като цяло това означава постигане на успех, признание и здравословно самочувствие.

Интуитивната интерпретация на търсещия

Търсещият може да се фокусира върху своята интуитивна интерпретация на картата. Това ще се основава на първите впечатления и чувства към картата.

Този тип интерпретация е уникалният отговор на търсещия на карта въз основа на тяхната личност и текущо състояние на ума. Това може да дойде в проблясък на знание или умствен образ.

Активността в картата

Картата може да се тълкува и чрез разглеждане на дейността в илюстрацията. Това включва изучаване на илюстрациите и осмисляне на фигурата в картата (ако има такава) и какво прави фигурата.

Шестите жезли изобразяват мъж, носещ победен венец около главата си и държащ жезъл, украсен с лаврова корона, докато язди кон през тълпа от аплодиращи хора. При четене това означава, че търсещият най-накрая може да получи честта и наградата, които заслужават.

Символиката зад изображението

Погледнете картата и помислете какво се откроява най-много на изображението. В Шестите жезли конят може да се тълкува като символ на сила и успешно приключение.

Аплодиращата тълпа представлява похвала от публиката. Жезълът, украсен с лаврова корона, държан изправен, подчертава успеха и постиженията.

Номерът на картата

 карти таро лилав плат

Във всяка от четирите бои има карти, номерирани от едно (асо) до 10. По-долу са някои ключови думи за всяка карта.

 • Асо (I) – ново начало
 • II – баланс
 • III – групи
 • IV – структура
 • V – конфликт
 • VI – сътрудничество
 • VII – рефлексия
 • VIII – действие
 • IX – постижение
 • X – край на цикъл

Как работят картите Таро

 колода цветни карти таро

Като всеки друг инструмент за гадаене, Таро се състои от символи и модели, които имат определени значения. Смята се, че таро е огледалото на душата на човека.

Четенето на Таро включва търсач, който задава въпрос и след това разбърква и нарязва тестето след това. След това четецът ще разположи избраните карти в модел, наречен спред. Има различни видове спредове за различни намерения и всяка позиция в спреда има значение.

Всяка стъпка в четенето на таро, от разбъркването, рязането и тегленето на картите до подреждането им в разпръснати, има значение. Всичко това допринася за цялостното послание на четивото.

Читателят е отговорен за вплитането на всички значения в кратко съобщение, което ще хвърли светлина върху въпроса на търсещия.

Таро е мощен инструмент за гадаене. Тази сила идва от способността на читателя да комбинира личното и универсалното.

„Личните“ корени от образите и символиката в картите Таро, които се докосват до несъзнаваното на човек, дълбокото ниво на памет и осъзнатост, живеещи в индивидите.

„Универсалното“, от друга страна, произтича от колективен компонент. Образите в картите Таро отразяват човешкото състояние. По същество Таро е система от архетипи, отразяващи основни модели на човешката мисъл и емоция.

Стандартната колода Таро се състои от 78 карти, които са разделени на две групи: старши аркани и малки аркани.

Голямата аркана е набор от 22 карти, които символизират универсалния аспект на човешкия опит. Малката аркана се състои от 56 карти, всяка от които представлява тревогите и емоциите, които съставляват ежедневието.

В рамките на 56-те малки аркани има 16 съдебни карти, разделени на четири бои: жезли, чаши, мечове и пентакли (или монети). Всеки от тези костюми е свързан с определен подход в живота.

Жезлите са за творчество и действие, чашите за емоции и духовен опит, мечовете за интелект и разум, а пентаклите за практичност и материални грижи.

Произход на Таро

 карти таро черен фон

Точният произход на таро е неизвестен до днес. Най-ранният запис за него в историята датира от края на 14 или началото на 15 век в Северна Италия. Казано е, че картите първоначално са били използвани от благородници, за да играят игра, подобна на бридж, наречена карти таро .

В крайна сметка влиятелни учени на окултното се увличат по таро. Те предположиха, че таро е по-мощно, отколкото изглежда. Те разкриха, че картите Таро имат връзка с древните египетски предания, кабала, херметическа философия, алхимия и други мистични системи.

Намиране на четец на Таро

Четенето на таро с една карта дава конкретни насоки и ясни отговори. Можете да направите теглене на таро с една карта сами. Ако нямате средства за това, професионалните екстрасенси на този уебсайт, които са специализирани в четенето на таро, могат да ви помогнат да намерите просветление.

При избора на страхотен четец на таро човек трябва да намери лична връзка с него. Също така прочетете препоръки, отзиви и отзиви за тях. Ако можете, помолете за примерно четене на таро.

Ако купувате таро за четене на една карта, разберете за какво плащате. Попитайте четеца на таро дали ще получите няколко ключови думи или приличен разчет при теглене на една карта.